Til hovedinnhold
Norsk English

Fra avfallsverstinger til donorbygg?

Det må bli enklere å gjenbruke materialer og bygningsdeler, og nye bygg må utformes med tanke på framtidig demontering. Teglstein er et materiale det er mulig å gjenbruke mange ganger. Foto: Shutterstock
Det må bli enklere å gjenbruke materialer og bygningsdeler, og nye bygg må utformes med tanke på framtidig demontering. Teglstein er et materiale det er mulig å gjenbruke mange ganger. Foto: Shutterstock
Gjenbruk er fortsatt mye dyrere enn å bygge med nye materialer. Det skal SINTEF og byggenæringen gjøre noe med.

Gjenbruk: Bygg og anlegg står for omtrent en fjerdedel av alt avfall i Norge, og bare en tredjedel av byggeavfallet gjenvinnes. Ombruk av bygningsdeler og materialer har til nå vist seg å være en tung prosess og i tillegg svært kostbart.

– Det skyldes blant annet manglende insentiver og tilrettelegging, manglende markedsplass for brukte bygningsdeler og et utydelig regelverk, sier forskningsleder Ann Kristin Kvellheim i SINTEF.

Sirkulærøkonomi i byggenæringen

Kvellheim leder deler av FoU-arbeidet i prosjektet SirkBygg. Sirkbygg har som mål at det skal bli enklere og billigere å bygge for fremtidig demontering og gjenbruk.

– For å få dette til trenger vi nye prosesser, metoder, produkter og forretningsmodeller, sier forskeren.

Gjenbruk av byggematerialer er sentralt i SirkBygg.

Tenker sirkulært: Fredrik Selmers vei 5 er pilot i prosjektet SirkBygg. Illustrasjon: Grape Architects

Gjennom pilotprosjekter skal SirkBygg utvikle løsninger som gjør nybygg til gode donorbygg. Det betyr at det skal være enkelt, trygt og lønnsomt å demontere og ombruke bygningsdelene i stedet for å rive. I tillegg skal klimagassutslipp, ressursbruk og avfall reduseres med nitti prosent sammenlignet med riving og bruk av nye materialer i nybygg. Det er sirkulærøkonomi i praksis.

Les også: Gjenbruk av murstein gir stor miljøgevinst

Forskningen vil konsentrere seg om store byggesystemer i stål, betong og tre, og målet er å finne demonterbare løsninger som innebærer minimal ressursbruk. Forskerne vil undersøke alternativer til sveising, plasstøping og liming, og dermed utfordre noen av de etablerte måtene å bygge på.

– Nye måter å bygge på skaper også nye muligheter for næringen. Å utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller blir derfor en viktig del av prosjektet, sier Kvellheim.

Å bygge med tanke på demontering og ombruk gir blant annet et større behov for testing og lagring av brukte bygningsdeler.

Her finner du rapporten: Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer

Fakta om prosjektet: 

SirkBygg: Sirkulære nybygg – Design og bygging for demontering og ombruk

  • Totalbudsjett: 20,1 MNOK
  • Varighet: 4 år fra november 2021

Prosjektet ledes av Skanska. I tillegg deltar SINTEF, Contiga og Spenncon

 

Kontaktperson