Til hovedinnhold
Norsk English

Excon - Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur

Vi skal finne de beste løsningene for å forlenge brukstiden til eksisterende betongkonstruksjoner.

Kontaktperson

Det er fullt mulig å forlenge brukstiden til store betongkonstruksjoner for å unngå å rive og bygge nytt. Det kan bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner, og at det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene.

Det overordnede målet med prosjektet å utvikle en generisk beslutnings- og samspills-modell for valg av forvaltningsstrategi for eksisterende betongkonstruksjoner, og som også inkluderer miljøprestasjon på lik linje som kostnad. Det innebærer endring av fokus fra å rive å bygge nytt til å heller å øke brukstiden for eksiterende konstruksjoner. Det skal i tillegg til store besparelser ivareta samfunnets krav til sikkerhet og bidra til å redusere det enorme etterslepet på vedlikehold. Visjonen er at konstruksjonene skal få sin digitale tvilling, som et verktøy for effektiv forvaltning, drift og vedlikehold.

Delmål:

  • Digital plattform for håndtering og lagring av data
  • Automatiserte og digitaliserte løsninger for tilstandsanalyse av konstruksjonene
  • Metode for å bestemme miljøprestasjonen for ulike løsninger og strategier
  • Metode for levetidsvurdering av skadde og rehabiliterte konstruksjoner 

Partnere og budsjett

  • Prosjektet har totalt 20 partnere, som representerer hele verdikjeden.
  • Totalbudsjettet er på 63 millioner kroner, med 34 millioner fra Grønn plattform (Forskningsrådet og Innovasjon Norge).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025