Til hovedinnhold
Norsk English

Excon - Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur

Vi skal finne de beste løsningene for å forlenge brukstiden til eksisterende betongkonstruksjoner.

Kontaktperson

Det er fullt mulig å forlenge brukstiden til store betongkonstruksjoner for å unngå å rive og bygge nytt. Det kan bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner, og at det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene.

Herøysund bru blir testlaboratorium

Prosjektet vil ta for seg offshorekonstruksjoner, dammer og bruer, deriblant Herøysund bru i Nordland, som nå skal rives. En tilstandsanalyse avdekket alvorlige skader på spennarmeringen, og det ble besluttet å bygge ny bru av sikkerhetshensyn.

Tidligere og bedre tilstandsanalyse kunne bidratt til at man valgte å rehabilitere i stedet for å rive og bygge ny bru. Det ville trolig spart fylkeskommunen for minst 100 MNOK, og miljøet for flere tusen tonn CO2-utslipp.

Nå skal nye metoder for tilstandsanalyse og rehabilitering testes før brua rives. Vi skal:

  • overvåke konstruksjonen med eksisterende og nye sensorer
  • inspisere det etter-oppspente systemet til brua, forstå korrosjonsmekanismen og gjennomgå beste praksis for reparasjon
  • utføre strukturell vurdering og evaluering av ulike skadescenarier
  • dra nytte av statistiske sannsynlighetsbaserte modeller for å vurdere påliteligheten til resultatene

Målet er å etablere en miljøvennlig forvaltningsstrategi som skal kunne benyttes på betongkonstruksjoner, og som inkluderer miljøprestasjon på lik linje med økonomi. Visjonen er at konstruksjonene skal få sin digitale tvilling som verktøy for effektiv forvaltning, drift og vedlikehold.

  • Prosjektet har totalt 20 partnere, som representerer hele verdikjeden.
  • Totalbudsjettet er på 63 millioner kroner, med 34 millioner fra Grønn plattform (Forskningsrådet og Innovasjon Norge).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025