Til hovedinnhold
Norsk English

Herøysund bru

Tilstandsevaluering for å etablere miljøvennlig forvaltningsstrategi som skal benyttes på andre bruer.

En tilstandsanalyse har avdekket alvorlige skader på spennarmeringen på Herøysund bru, og det er besluttet å bygge ny bru av sikkerhetshensyn.

En tidligere og bedre tilstandsanalyse ville trolig ført til at man valgte å rehabilitere i stedet for å rive og bygge ny bru, og dermed spart både utgifter og klimautslipp.

Nordland Fylkeskommune har satt i gang FoU-prosjektet for å teste ut nye metoder for tilstandsanalyse og rehabilitering før brua rives. SINTEF er med som forskningspartner, og målet er å etablere miljøvennlig forvaltningsstrategi som skal kunne benyttes på andre bruer.

Bakgrunn

  • Herøysund bru er en etter-oppspent betongbru i Nordland 
  • Inspeksjoner har vist skader på spennarmering, og brua har vært reparert med karbonfiber
  • Målingssystem er installert for å få kontinuerlige målinger av deformasjoner og rissbrede
  • Ny bru skal erstatte den eksisterende Herøysundbrua

Partnere

  • NTNU (Institutt for konstruksjonsteknikk og Institutt for Maskinteknikk og Produksjon)
  • SINTEF
  • The Artic University of Norway (UIT) (IVT fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi)
  • Nordland Fylkeskommune 
  • Statens Vegvesen

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024