Til hovedinnhold
Norsk English

Excon - Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur

Arbeidspakker

Prosjektet er delt inn i fem hovedaktiviteter: Beslutningsmodell og Datahåndtering som går på tvers av de tre tekniske aktivitetene: Tilstandsanalyse, Miljøprestasjon og Levetidsberegning.

Beslutningsmodell

Vi skal utvikle en total TEA (Techno-Economical-Assesment) beslutingsmodell som omfatter miljøprestasjonen som beslutningsgrunnlag sammen med økonomi for de ulike tekniske løsningene som eksisterer og skal utvikles/videreutvikles i prosjektet.

Datahåndtering

Vi skal utvikle en digital plattform, for å samle, lagre og strukturere så vel historiske data og informasjon som fra tilstandsanalyse og overvåking. Denne databanken vil også sikre at data ikke går tapt og være utgangspunkt for utvikling av konstruksjonens digitale tvilling.

Tilstandsanalyse

Vi skal utvikle/videreutvikle metodikk som minimaliserer bruk av destruktive metoder, fysisk arbeid og rigging, det vil si større andel av ikke destruktiv testing, NDT, bruk av robot/drone kombinert med digitalisert datahåndtering. I tillegg kommer bruk av avansert konstruksjonsanalyse basert på faktiske (målte) egenskaper for dokumentasjon av konstruksjonens virkelige kapasitet, både lokalt og globalt.

Miljøprestasjonen

Vi skal utvikle en LCA-modell for helhetlig evaluering av miljøprestasjonen for ulike FDV-strategier for typiske konstruksjoner, inkludert kartlegging av parametere som er styrende for dette. Kostnader for ulike rehabiliterings-tiltak kan beregnes i henhold til NS3420. Det fins imidlertid ennå ikke noe tilsvarende for beregning av miljøprestasjonen.

Levetidsberegning

Vi skal videreutviklede (i) rehabiliteringsmetoder med lavest mulig klimagass-avtrykk samt ytelsesbaserte spesifikasjoner og testmetoder for verifikasjon av teknisk ytelse, og (ii) på det grunnlaget samt avansert konstruksjonsanalyse og instrumentert overvåking, levetidsberegninger også for rehabiliterte konstruksjoner. Det innebærer også å undersøke hvordan sensor-basert overvåking kan utnyttes i forvaltningsstrategi og oppdatering av levetidsberegninger.