Til hovedinnhold
Norsk English

Økodesign av solcellekomponenter

Solindustrien produserer materialer og komponenter som konverterer sollys til strøm. Det er et avgjørende bidrag i det globale arbeidet med å redusere CO2-utslipp og vår avhengighet av fossilt brensel.

Kontaktperson

Solenergi er en av de raskest voksende økonomier innen fornybar energi, med en eksponentiell vekstkurve siden 1992 og frem til nå. Hvor fort denne bransjen vil vokse I fremtiden er vanskelig å spå. Offisielle byråer, som det internasjonale energibyrået (IEA), har økt sine estimater betydelig de de siste årene, men har foreløpig  konsekvent undervurdert den raske veksten.

Resirkulering har forløpig ikke hatt fokus hos modulprodusentene, og er både tungvint og ineffektiv. Det er derfor nødvendig å designe moduler som kan resirkuleres etter endt bruk, slik at det blir enkelt å gjenvinne og resirkulere alle komponentene. Det er nødvendig med mer effektive metoder for innsamling og gjenbruk av sekundære råvarerHvert prosesstrinn i solcelleverdikjeden  også bli mer bærekraftig. 

Ekspertise i SINTEF: 

  • Reparerbar moduldesign 
  • Resirkulerbar moduldesign 
  • Diagnostikk og overvåking 
  • Sirkulær økonomi