Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulære verdikjeder

Vi utvikler metoder og modeller som er i stand til å analysere sirkulære verdikjeder på en fleksibel og dynamisk måte. Modellene vil inkludere økonomisk analyse, miljøanalyse og håndtering av nye forretningsmodeller.

Kontaktperson

En vesentlig utfordring med introduksjon av nye, sirkulære forretningsmodeller og omstilling av verdikjeder er lønnsomhet på kort og lang sikt. For å kunne analysere lønnsomhetspotensialet vil det være avgjørende å ha konsistente, kvantitative analyseverktøy.

Den faglige kjernen i satsingen på sirkulærøkonomi i SINTEF vil være kvantitative analyseverktøy basert på matematisk programmering, og særlig optimering. Det utvikles metoder og modeller som er i stand til å analysere verdikjeder på en fleksibel og dynamisk måte. Modellene skal inkludere økonomisk analyse, miljøanalyse og håndtering av nye forretningsmodeller. Ved å sette sammen nye metoder og modeller i et konsistent analyseverktøy, vil det være mulig å gjøre analyser av lønnsomhet og miljøpåvirkning ved nye forretningsmodeller, utvikling av ny teknologi og endring av verdikjeder.

Les mer om sirkulærøkonomi i SINTEF