Til hovedinnhold
Norsk English

Livsløp og dekommisjonering

Nye teknologiske muligheter, gjenbruk av materialer, resirkulering og nye applikasjoner for tidligere avfallsstrømmer kan gi sirkularitet i hele PV-verdikjeden.

Kontaktperson

Kvantifisering av energibruk og miljøpåvirkning for alternative prosesser må danne grunnlaget for de teknologiske valgene industrien nå står ovenfor. Råvareutvinning av f.eks sjeldne jordarter og kobber, samt produksjon av komponenter som inngår i produksjon av PV-systemer, foregår  forskjellige land over hele verden. Dagens og fremtidige skiftende forsyningslinjer vil derfor ha innvirkning på produksjonen, sysselsetting, ressursuttak og utslipp til luft og vann. Å vurdere alle indirekte forsyningskjeders påvirkning verden over, er viktig i sammenheng med en rettferdig overgang til en mer bærekraftig fremtid. 

Ekspertise i SINTEF 

  • Material input- output analyser 
  • Optimalisering av prosessog materialflyt 
  • Sirkulær økonomi 
  • Livssyklusanalyse (LCA) 
  • Vugge-til-vugge-analyse 
  • Globale verdikjeder / input-output analyse 
  • Innvirkning på FNs bærekraftsmål (SDGs)