Til hovedinnhold
Norsk English

Bedriftsøkonomi

Vi benytter kvantitative metoder og modeller for å gjennomføre økonomisk analyse på en rekke områder. Modellene benyttes til analyse på ulike horisonter, fra investeringsanalyse til kortsiktig lønnsomhetsanalyse. Vi har fokus på håndtering av usikkerhet og risiko i de økonomiske analysene vi gjennomfører.

Kontaktperson

Vi har gjennom en årrekke utviklet metoder og modeller for å kunne gjennomføre økonomiske analyser av verdikjeder for enkeltbedrifter og nettverk av bedrifter. I modellene vektlegger vi koblingen mellom teknologi, rammevilkår og økonomi for å sikre konsistens og fange opp de viktigste driverne for resultatene. På denne måten kan vi identifisere flaskehalser, kostnadsdrivere og potensial for økt lønnsomhet gjennom endrede beslutninger og investeringer. Vi jobber med analyser på strategisk, taktisk og operasjonell horisont der problemstillingene inkluderer investeringsanalyse, optimalt design, porteføljeoptimering, kontakter og lønnsomhetsanalyser. Vi modellerer også usikkerhet og risiko direkte i modellene våre, og kan dermed evaluere risikoeksponering og finne effektive måter å redusere denne risikoen på.