Til hovedinnhold
Norsk English

Industriell økonomi og optimering

SINTEF utvikler beslutningsstøtteverktøy og modeller basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser for aktører i privat og offentlig sektor for å ta rasjonelle beslutninger. Vi bruker et systemperspektiv når vi modellerer, og inkluderer dynamikk og usikkerhet fra disse systemene i våre modeller.

Kontaktperson

Våre modeller og analyser brukes aktivt til både operasjonell og strategisk planlegging. Vi kobler modeller, og kombinerer bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, teknisk kompetanse og operasjonsanalyse i modellering av verdikjeder og porteføljer for bedrifter og beslutningstakere. En viktig del av analysene og modellene er også verdsetting av fleksibilitet og realopsjoner.

 

Ekspertiser

Forskningsområder

Bioøkonomi

Bioøkonomi

Vi utvikler modeller for beslutningsstøtte for ulike aktører innen bioøkonomien, basert på metoder fra optimering og koblet med innsikt fra fagdisipliner som økonomi, prosessteknologi, logistikk, miljøfag eller samfunnsforskning.

Smart og grønn industri

Smart og grønn industri

Vår kompetanse på optimering og beslutningsstøtte bidrar til å realisere potensiale i framtidas fabrikker og industri, som vil være preget av bruk av data, cyber-fysiske system og Tingenes Internett.

Helse

Helse

Helsesektoren har stort potensial for å utnytte knappe ressurser på en bedre måte, mens helsetjenester etterspørres i stadig større grad. Vi bidrar til bedre behandling og ressursutnyttelse gjennom vår ekspertise i dataanalyse og datadrevet...