Til hovedinnhold
Norsk English

REFHYNE - Ren raffineri-hydrogen til Europa

REFHYNE-prosjektet skal installere og teste verdens største hydrogen elektrolyseanlegg ved Shell Energy and Chemicals Park Rheinland i Wesseling, Tyskland.

Kontaktperson

Elektrolysøren vil forsyne grønt hydrogen til raffineriets produksjonsanlegg. Våre bidrag er knyttet til innsamling og analyse av operasjonelle data, samt økonomiske analyser basert på bruk av optimering.

Anlegget leveres av ITM Power og skal driftes av Shell. Elektrolysøren har en maks kapasitet på 10 MW (megawatt) og vil være i stand til å produsere ca. 1 300 tonn hydrogen per år. Elektrolysøren vil også bidra til å balansere raffineriets interne strømnett samt tilby balansetjenester til det eksterne strømnettet. Denne kombinasjonen av mulige driftsmodus gjør installasjonen økonomisk forsvarlig. Forretningsmodellene vil bli vurdert i detalj gjennom tekno-økonomisk analyse og miljøanalyse. En vil også se på muligheten til å utvidet markedet, hvor målet er å levere grønn raffineri-hydrogen til hele Europa, både til bruk i industrielle prosesser og i transportmarkedet.

Prosjektet vil bruke hydrogen til:

  • Produksjon og oppgradering av produkter på Wesseling raffineriområde.
  • Uttesting av storskala PEM-teknologi
  • Utforske applikasjoner i andre sektorer, inkludert: industri, kraftproduksjon, oppvarming for bygninger og transport.

SINTEF er koordinator i prosjektet.

Partnere:

  • SHELL ENERGY EUROPE LIMITED, UK
  • SHELL DEUTSCHLAND OIL GMBH, Germany
  • ITM POWER (TRADING) LIMITED, UK
  • THINKSTEP AG, Germany
  • ELEMENT ENERGY LIMITED, UK

Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 779579.

For mer informasjon om projektet, se https://refhyne.eu/

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

REFHYNE-prosjektet ledes av SINTEF Industri i samarbeid med europeiske energipartnere.