Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftsanalyse

Vi utvikler kvantitative og kvalitative modeller og metoder for å vurdere og analysere samfunnsmessige virkninger av teknologiske, industrielle og økonomiske endringer på FNs bærekraftsmål.

Kontaktperson

Teknologutvikling har pågått til alle tider, og bidratt til økt velstand men også ført til ulikheter, høyt ressursforbruk og negativer virkninger på natur og klima. 

Det kommer stadig nye teknologier som skal løse utfordringer vi står overfor i verden, men slik som verdens land og verdikjeder er tett koblet sammen i dag er det et stort behov for å gode verktøy til å gjøre gode systematiske og helhetlig vurderinger av nye teknologier, spesielt i en tidlig fase.

Vi utvikler metoder for å modellere oppskalering av nye teknologier og modellerer og analyserer hvilke langsiktige effekter disse vil ha på bærekraft, både regionalt og globalt, målt og vurdert ved hjelpe av FNs bærekraftsmål og deres indikatorer. Metodikken vi benytter er primært ulike verdikjedeanalyser, slik som globale-verdikjedeanalyser, kryssløpsanalyser (input-putput),og statistikk. Dette kombinerer vi med blant annet livsløpsanalyser, materialstrømsanalyser, verdikjedeoptimering etc. Med samme metodikk analyser vi også effekter av klima og miljøpolitikk  på ulike bærekraftsmål.

Flere og flere bedrifter ønsker å integrere bærekraftsmålene inn i sine strategier, men målene er omfattende og delvis er de også motstridende. Metodene vi utvikler vil hjelpe beslutningstakere og bedrifter til både å kunne gjøre gode helhetlige bærekraftsvurderinger, til å forstå effekten av nye løsninger og teknologier, og motivere til å integrere bærekraftsmålene bedre inn i sine virksomheter.

Våre analyser bygger oppunder de tre hovedprinsippene i bærekraftsmålene: 'Universiality', altså at målene gjelder alle, og alle må jobbe sammen for å nå de, bedrifter, offentlig, forskning og folk, og ingen skal utelates; 'Integration', alle målene er sterkt knyttet til hverandre, vi kan ikke bare velge en, vi må nå alle målene, og å jobbe mot et mål, påvirker også de andre; 'Transformation', det trengs store fundamentale endringer skal vi klare å nå målene.

Kontaktpersoner:

Kirsten Svenja Wiebe

Kirsten Svenja Wiebe

Seniorforsker