Til hovedinnhold
Norsk English

TREASoURcE

Territorielle og regionale demonstrasjoner av systemiske løsninger av sentrale verdikjeder og deres replikasjoner for å implementere sirkulær økonomi

Kontaktpersoner

TREASoURcE har som mål å starte en ved å utvikle systemiske løsninger for sirkulær økonomi i byer og regioner for:

  • underutnyttet eller ubrukt plastavfall,
  • brukte batterier fra elektriske kjøretøy, og
  • bio-basert avfall og biprodukter.

Gjennomføring av slike løsninger sammen med industri, samfunn (inkludert borgere, forbrukere, lokale samfunn og regionale aktører) og eksperter på området forventer vi vil gi betydelig økt produkt- og materiellomsetning i Norden og Østersjøregionen.

Sirkulær økonomi

Klimaendring, miljøforringelse og tap av biodiversitet er store globale trusler som krever umiddelbart samarbeid på tvers av industri, sektorer, byer og regioner, lokalsamfunn og borgere. Halvparten av de totale klimagassutslippene og mer enn 90 % av tapet av biodiversitet kommer fra ressursutvinning og -behandling. Globalt forbruk av materialer, spesielt biomasse, fossile brensler, metaller og mineraler, forventes å doble seg innen 2060, og årlig avfallsgenerering anslås å øke med 70 % innen 2050.

Sammenslåingen av byer og regioner vil gjøre det mulig å få stor utbredelse og større innvirkning, og øke muligheten for gjentakelse og skalering av sirkulære økonomiløsninger. De systemiske sirkulære økonomiløsningene vil støtte regionene i å introdusere sirkulær økonomi i praksis for sine borgere og bedrifter og bidra til mindre avhengighet av fossile råvarer og overdreven forbruk av råvarer, øke motstandskraften (selvforsyning, verdikjedesikkerhet, miljø og natur), redusere klimagassutslipp og dermed bidra til klimanøytrale økonomier.

Se TREASoURcEs nettside for mer informasjon.


TREASoURcE er et fireårig prosjekt (2022-2026) finansiert av Den europeiske union under Horizon Europe forsknings- og innovasjonsprogram, Grant # 101059491.


 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Utforsk fagområdene