Til hovedinnhold
Norsk English

Bioøkonomi

Vi utvikler modeller for beslutningsstøtte for ulike aktører innen bioøkonomien, basert på metoder fra optimering og koblet med innsikt fra fagdisipliner som økonomi, prosessteknologi, logistikk, miljøfag eller samfunnsforskning.

Kontaktperson

Bioøkonomi omfatter de delene av økonomien som handler om produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser fra land og sjø, ofte knyttet til skiftet til (mer) bærekraftige prinsipper.