Til hovedinnhold
Norsk English

Resirkulering i solcelleproduksjon

Produksjon av solenergi fra et solcellepanel er utslippsfritt men den nåværende raske installasjonstakten av solcelleprodukter (slik som PV-moduler) utfordringer. I produksjonsprosessen brukes det mye energi og materialer. Den raske veksten i PV-industrien medfører en like rask vekst i ressursforbruk. Dagens relativt beskjedne forbruk kan fort bli veldig høyt.

Kontaktperson

Omtrent 75% av den totale energien som brukes i produksjonen av PV-moduler, brukes til å omdanne silisium til solcelleskiver, såkalte wafere. Det er en energikrevende og kostbar prosess å omdanne råmateriale til rent silisium. Svinn fra k PV-kverdikjeden, som for eksempel sagstøv (kerf), har høy renhet og mye energi har gått med på å produsere det. Det er derfor ønskelig å bruke slikt svinn som sekundært råmateriale. Kvarts fra digler og grafitt (ovndeler) er andre materialer med høy renhet som må sees på som sekundære råvarer eller råvarer for andre bruksområder. 

Resirkulering av materialer, raffinering, rensing og gjenvinning må bli en del av hele verdikjeden. 

Ekspertise i SINTEF: 

  • Argon resirkulering 
  • Gjenvinning av vann 
  • Gjenvinning av silisium (ødelagte celler, rester og sagstøv "kerf") 
  • Gjenbruk og nytt bruk av utrangerte kvartsdigeler 
  • Gjenbruk og nytt bruk av utrangerte grafittovnsdeler 
  • Nye applikasjoner for silisium-, kvarts- og grafittavfall