Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsområder innen sirkulær økonomi

Gjennom vår satsning på sirkulær økonomi kombinerer vi vår kompetanse innen teknologi, økonomi og miljø for å gi våre kunder de beste løsningene. Viktige temaer er utvikling av optimaliseringsmodeller som kombinerer teknologiske muligheter med økonomiske og miljømessige effekter, utvikling av innovative forretningsmodeller og nye former for samarbeid, samt utvikling av morgendagens materialer og teknologi.

Teknologisk ekspertise
Sirkulær økonomi: Vi utvikler og leverer løsninger for sorteringsteknologier basert på elektromagnetisme og røntgen i tillegg til løsninger for gjenvinning av metaller, polymerer og andre materialer.

 • Materialteknologi
 • Design for sirkularitet
 • Digitale informasjonsverktøy
 • Fornybar energi
 • Sorteringstløsninger
 • Gjenvinningsteknologier
 • Fornybare materialer
 • Autonom og fossilfri transport

Miljøvurdering
Miljøpåvirkning av nye løsninger og forretningsmodeller analyseres gjennom LCA (life cycle analysis) og andre industrielle økologiske verktøy.

 • Materialflytsanalyser
 • Miljødeklarasjoner (Environmental Product Declarations-EPD)
 • Kryssløpsanalyse (Inout-Output)
 • Livsløpsanalyse
 • Industriell økologi
 • Sirkulære anskaffelser

Forretningsmuligheter og beslutningsstøtte for industri, regioner og myndigheter
Optimering av verdikjeden for å utvikle det beste industrinettverket inkludert materialstrømmer, investeringer og logistikk.

 • Tekno-økonomiske analyser
 • Scenarioutvikling og Gap-analyse
 • Regionaløkonomiske modeller
 • Innovasjon i organisasjoner
 • Verdikjedeoptimering
 • Industriell symbiose
 • Kontraktdesign
 • Sirkulær og retur- logistikk

Utforsk fagområdene