Til hovedinnhold
Norsk English

Teknisk økonomiske analyser og optimering (TEAO)

SINTEF kan tilby tidligfase kostnadsestimering og teknisk-økonomiske analyser og optimering for forskningspartnere og industri.

Kontaktperson

SINTEF har solid kompetanse innen fagfeltet Tekno-økonomisk analyse og optimering -et fagfelt som kombinerer teknologi og økonomi, og setter det inn i en økonomisk og samfunnsmessig kontekst. Vi kan levere verktøy og analyser til kunder som bereder grunnen for gode, bærekraftige beslutninger.

En slik estimering og analyse er nyttig både ved evaluering av prosjektideer, i forstudier og ved benchmarking av ulike konsepter. Da kan en få en første oversikt over ha totalkostnadene er, og evt hvilke delelementer som er kostnadsdrivere.

SINTEF kan tilby både prosess-simulering av prosesser, omfangsanalyser og videre kostnadsanalyse basert på simuleringene slik at en får en total forståelse av prosessen og kan gjøre sensitivitetsanalyser for å finne parametere for kostnadsbesparelser/risikoområder.

SINTEF har flere ekspertgrupper som arbeider med tematikk som faller inn under faget tekno-økonomisk analyse og optimering. Vårt arbeid er rettet mot ulke sektorer, både privat og offentlige virksomheter.  Verktøyene som benyttes er internt utviklede og verifisert over mange år samt kommersielt tilgjengelige prosessverktøy blant annet fra Aspen.

Ved å gjennomføre en tekno-økonomisk analyse så tidlig som mulig, gjerne allerede ved mulighetsstudier/konseptstudier, er det mulig å få innsikt i hvordan det økonomsike bildet ser ut og hvordan ulike tekniske løsninger påvirker kostnaden/inntekten for produktet. Dette er også en nyttig øvelse for å undersøke hvor en skal legge ned ekstra innsats for å redusere kostnader både med tanke på OPEX og CAPEX.  Ofte vil kostnadsanalysene og prosessimulering/modellering gjennomføres i en iterativ prosess der en først gjør en prosesssimulering og et kostnadsestimat og deretter endrer de elementene som har størst innvirkning på kostnadene. Slik er det mulig å gjøre justeringer i forkant for å redusere totalkostnadene.

Utforsk fagområdene