Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering i bygg

Digitalisering kan gjøre BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom) både mer bærekraftig og mer lønnsom.

Kontaktperson

SINTEF jobber med digitalisering innen områder som ventilasjon, oppvarming, inneklima, energifleksibilitet, energiberegninger, Building Information Modeling (BIM) og mikroklima på nabolagsnivå. Målet er økt trivsel inne og ute, effektivisering av byggeprosesser og optimalisering av energibruk gjennom datadrevne applikasjoner.

Vi besitter en unik kombinasjon av:

  • Sterk digital kompetanse og eget utviklermiljø
  • Tilgang til ZEB-laboratoriet, en nasjonal infrastruktur der nye produkter, inkludert maskinvare og programvare, kan testes og utvikles
  • Inngående kunnskap om ventilasjon, energibruk og BIM

Koble systemene sammen

BAE-næringen gjennomgår en digital transformasjon, men de fleste verktøy er fremdeles isolert i egne systemer. Derfor utvikler vi digitale løsninger som enkelt kan tas i bruk i flere byggeprosjekter, i hele bransjen, og også overføres til andre sektorer.

Vi vil bidra til standardisering av dataformater, datastrukturer og digitale protokoller som fremmer "interoperabilitet" mellom ulike systemer. Dette vil ikke bare gjøre at systemene fungerer bedre sammen, men også gjøre det enklere å utvikle avanserte modeller og løsninger basert på maskinlæring.

Vår forskning benyttes i tjenesteutvikling, for eksempel bruk av LLM-teknologi, simulering, visualisering, forbedring av tilgang til data (API), effektiv organisering av data (taksonomier) og innsamling av data gjennom sensorer. Vi bruker også både åpne data og BIM-applikasjoner.

Optimalisering av design og drift

Digitalisering kan bidra til å gjøre både nye og eksisterende bygninger mer energieffektive. Vi jobber derfor for å gjøre eksisterende bygninger mer digitaliserte, og vi kan utvide våre prosjekter fra enkeltbygninger til hele nabolag. I bygningsdesign kan vi simulere bygningers ytelse ved hjelp av ulike verktøy.

Innen bygningsdrift er det et mål å forenkle prosessen med datainnsamling og å få pålitelige, presise data for å ta bedre beslutninger rundt drift og kontroll av energisystemer under driftsfasen.

Digitalisering og folk

For å få til bedre samarbeid og mer produktivitet er det nødvendig å fokusere på menneskene i bransjen. Vi er opptatt av å sikre at så mange som mulig i BAE-næringen  kan dra nytte av digitale løsninger. Vi utforsker potensialet for å tilpasse Industry 5.0-rammeverket, som vektlegger integrasjon av menneskelig input, til BAE-næringen.

I vår forskning benytter vi ulike teknologier og metoder, inkludert visualisering ved bruk av teknologier som Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR), spillteknologi, gamifisering, kvalitativ forskning og chatBOT-applikasjoner.

Podkaster

Aktuelt

Prosjekter

Sum4Re

Sum4Re

Start:
Slutt:

Fra høyteknologisk materialkartlegging til databaser for sirkularitet

ADRENALIN - data-driven smart buildings

ADRENALIN - data-driven smart buildings

Start:
Slutt:

ADRENALIN skal legge til rette for en digital transformasjon av den eksisterende bygningsmassen, ved å utvikle og implementere datadrevne applikasjoner som optimaliserer energibruken.

Databygg

Databygg

Start:
Slutt:

Databygg har som mål å optimalisere samspillet mellom bygninger og deres energiforsyning via prediktiv styring.

IEA Annex 56 - Digitalisering og IoT for varmepumper

IEA Annex 56 - Digitalisering og IoT for varmepumper

Start:
Slutt:

Med økt digitalisering vil varmepumper kunne gi energieffektivitet i sanntid, fleksibel bruk av elektrisitet, optimalisert lastprofil og et ideelt kompromiss mellom komfort og driftskostnader. Dette vil bli muliggjort gjennom Internet of Things (IoT...

Laboratorier