Til hovedinnhold
Norsk English

BIMprove

Optimalisering av Bygningsinformasjonsmodellering ved hjelp av sanntidsregistrering av byggeprosesser.

Kontaktperson

BIMprove

OM

BIMprove er et EU-prosjekt som har som mål å revolusjonere den europeiske byggeindustrien. Dette skal gjøres ved å løse langvarige problemer som: Redusert produktivitet, farlig arbeidsmiljø, negativ miljøpåvirkning og budsjetteringsfeil i forhold til faktiske utgifter.

 

Utfordringene
- Økte kostnader, farlig arbeidsmiljø og ressursforbruk

I byggebransjen står man over en rekke utfordringer som har betydelige konsekvenser for både bedriftene og hele samfunnet. Økte kostnader er en sentral bekymring, der faktorer som materialpriser, kostnader relatert til arbeidskraft og reguleringer påvirker prosjektenes lønnsomhet. Bygge markedet ble anslått til å nå en verdi på over 8 milliarder euro i 2022. Men, produktiviteten hindres av økende kostnader som er relatert til en ineffektiv forsyningskjede. Ofte utføres også framdriftsrapporter og kvalitetskontroller manuelt uten noen form for prediksjonsmetoder. 

Samtidig står man også over utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet, der farer på byggeplassen kan føre til skader og uønskede hendelser. I dag utsettes byggearbeidere ofte for farlige forhold på byggeplassen, og byggindustrien er per i dag ansett for å være en av de farligste sektorene i Europa. Gode arbeidsforhold påvirker i stor grad det å tiltrekke seg yngre generasjoner, og det er viktig for å tilfredsstille den eksisterende arbeidsstyrken.  

Det er også viktig å adressere problemer knyttet til ressursforbruk. Byggeindustien har et høyt ressursforbruk og er ansvarlig for 40% av det globale energiforbruket, samt 38% av de globale klimagassutslippene. Det er derfor et stort behov for kostnadseffektive energibesparelser som kan være med på å støtte opp under målene satt av den Europeiske Green-Deal planen for 2050.

Gjennom prosjektet ser vi på ulike løsninger for å takle disse utfordringene samt bidra til en mer bærekraftig, trygg og  kostnadseffektiv byggebransje.

 

Løsningen

Prosjektet jobber med å utvikle et dynamisk digitalt system for byggeplasser, slik at byggindustrien oppnår økt produktivitet, reduserte kostnader, samt forbedrede arbeidsforhold. Løsningen er å utvide det eksisterende 3D systemet Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) ved å bruke Digital Tvilling teknologi. Dette resulterer i et mye mer dynamisk og multifunksjonelt system basert på sanntidsdata.

Den nye tilnærmingen vil gjøre det lettere for den Europeiske byggindustrien å tilpasse seg den digitale transformasjonen. Her brukes teknologier som kunstig intelligens, kunstig/virtuell virkelighet (AR/VR), ubemannede fartøyer (UVA) og bærbar teknologi, som kan sees i illustrasjonen over.  
 
Byggeplassene vil til enhver tid ha sanntidsinformasjon tilgjengelig. Denne informasjonen gjør det enkelt å identifisere feil på forkant, samt være i stand til å forutsi feil. Dette fører til reduserte kostnader når det kommer til ressurskontroll, reduksjon av avfall, samt sørger for et høyt sikkerhetsnivå. 

image4p5rb.png

Kjernen i systemet er en sky basert dataintegrasjons tjeneste. Det er de modulære grensesnittene (API) som gjør det mulig med databehandling samt informasjonsutveksling. Grensesnittene gjør det mulig å legge til, fjerne, eller oppdatere informasjon som ligger i lagene. Vist i illustrasjonen under: 

imagel9f8.png

Illustrasjon: BIMprove, modulære grensesnitt

 

Partnere

BIMprove er et samarbeidsprosjekt mellom 12 europeiske partnere (fra Norge, Spania, Tyskland, Sveits og Finland) som dekker alle de sentrale områdene i verdikjeden.

imagehdak.png

 

Prosjektets nettside (På engelsk)

https://www.bimprove-h2020.eu 

 

 

En del av “EU Green Deal” 

Den europeiske grønne avtalen er en langsiktig plan for å gjøre EUs økonomi bærekraftig og klimanøytral innen 2050. Avtalen innebærer blant annet at man skal øke effektiv bruk av ressurser ved å gå over til en ren, sirkulær økonomi, gjenopprette det biologiske mangfoldet og kutte forurensning.

 

Finansiering

BIMprove er et initiativ finansiert av Den Europeiske Unions Horizon 2020-program for forskning og innovasjon, under tildelingsavtale nr. 958450.

 

Nøkkelinformasjon

  • BIMprove er et EU-prosjekt med partnere fra fem land: Norge, Sveits, Finland, Tyskland og Spania.
  • Koordinator: SINTEF Manufacturing 
  • Tredjepart: SINTEF Community
  • Prosjektet har en varighet på 36 måneder.
  • Med et budsjett på 5,6 millioner euro.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023