Til hovedinnhold
Norsk English

Gabor Sziebig

Forskningsleder

Han er for tiden forskningsleder ved SINTEF Manufacturing og er også førsteamanuensis-II ved Institutt for industriell teknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

Utdanning

Mottok mastergrad i informatikk fra Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Ungarn, i 2007, og doktorgrad i produksjonsteknologi fra Norges naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, Norge, i 2013.

Kompetanse og fagområder

Hans forskningsfelt er automasjon, robotikk, datasyn og kontrollteori. Under sine doktorgradstudier, fokuserte han på nye programmeringsmetoder for fleksibel produksjon systemer og har utviklet et konsept kalt småskala intelligente produksjonssystemer (SIMS). Han er leder av IEEE IES-Technical Committee on Control, Robotics and Mechatronics, og sekretær for IFAC TC on robotikk.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/gaborsziebig/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Gabor-Sziebig

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3236-8999

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim