Til hovedinnhold
Norsk English

HumanTech - Menneskeorienterte teknologier for en tryggere og grønnere byggebransje

HumanTech er et EU-prosjekt som skal gjøre byggebransjen tryggere, grønnere og mer effektiv.

Kontaktperson

HumanTech EU-prosjekt for en tryggere og grønnere byggebransje

Utfordringer i byggebransjen

Byggeindustrien er viktig for den europeiske økonomien, og bidrar til nesten 9% av BNP.

Men bransjen står overfor flere utfordringer:

 • Mangel på fagarbeidere
 • Langsom teknologiadopsjon
 • Varierende sikkerhet og produktivitet
 • Ineffektiv bruk av ressurser

HumanTech utvikler nye løsninger for byggebransjen

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye teknologier som bidrar til å digitalisere byggebransjen.

Noen av disse teknologiene er:

 • Smarte roboter
 • Smartutstyr som beskytter og støtter arbeidere
 • Digitale tvillinger

Industrien vil bli tryggere og mer produktiv. Dette vil skape en ny generasjon med digitaliserte fagfolk. Dette vil forskynde overgangen til grønne bygg.

Mål

Med våre innovasjoner sikter vi på:

 • Å øke bruken av eksoskjelett i byggearbeid med 10 ganger.
 • Å redusere arbeidsskader med 30 % i bygge- og anleggsvirksomhet.
 • Å oppnå en reduksjon på minst 20 % i avfall og CO2-utslipp.
 • Å redusere tiden brukt til sikkerhetsinspeksjoner med 50 %.
 • Å identifisere 90 % av alle fallfarer.

Fem case-studier fra industrien

Vi vil teste HumanTech-teknologiene på fem forskjellige byggeplasser i Europa og Japan. Vi vil bruke disse casene til å vurdere teknologiene i praksis og få tilbakemeldinger.

Eksempler på prosjekt-casene er: å bruke roboter til å legge betongstein i en bygning der kraner ikke kan brukes, og å bruke roboter til å utføre rivingsarbeid.

Mer informasjon

Partnere i prosjektet

22 partnere fra 10 forskjellige land deltar i prosjektet.

image7ln1.png

Prosjektets nettside (engelsk)

https://humantech-horizon.eu/

Prosjektlogo

Humantech_Logo_WhiteWithBackground_Horizontal.png

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2021 - 31.05.2025