Til hovedinnhold
Norsk English

HumanTech - Menneskeorienterte teknologier for en tryggere og grønnere byggebransje

HumanTech er et EU-prosjekt som skal gjøre byggebransjen tryggere, grønnere og mer effektiv.

Kontaktperson

HumanTech EU-prosjekt for en tryggere og grønnere byggebransje

Om prosjektet

HumanTech tar tak i de viktigste utfordringene som den europeiske byggebransjen står overfor i dag – og gjør bransjen tryggere, mer miljøvennlig og mer effektiv.

Byggesektoren er mindre digitalisert og konkurransedyktig enn andre sektorer, for eksempel innen produksjon. Hovedmålet vårt er å lukke det digitale gapet og bevege bransjen mot økt automatisering og bedre arbeidsforhold, noe vi kan oppnå ved å blant annet introdusere roboter på byggeplasser

Utfordringer i byggebransjen

Byggeindustrien er viktig for den europeiske økonomien, og bidrar til nesten 9% av BNP. 

Men bransjen står overfor flere utfordringer:

  • Mangel på fagarbeidere
  • Langsom teknologiadopsjon
  • Varierende sikkerhet og produktivitet
  • Ineffektiv bruk av ressurser

HumanTech utvikler nye løsninger

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye teknologier som bidrar til en digitalisering av byggebransjen.

Her er noen av teknologiene vi jobber med:

Smarte roboter med syn og intelligens
Robotene vil ha kapasitet til å autonomt og trygt navigere i ustrukturerte omgivelser, som på byggeplasser. De vil være i stand til å samarbeide med mennesker og kontinuerlig oppdatere en digital tvilling av byggeplassen i sanntid. Den visuelle informasjonsinnsamlingen vil også omfatte multispektrale bilder, som muliggjør identifisering av materialers sammensetning, i tillegg til deres geometriske egenskaper.

Smartutstyr som beskytter og støtter arbeidere
Her utvikler vi teknologier fra eksoskjeletter som aktiveres av kroppssensorer, for å opprettholde riktig holdning og redusere belastning. Til bærbare kameraer og utvidet virkelighet (XR)-briller som gir sanntidslokasjon og veiledning til arbeidere for at de skal kunne arbeide effektivt og nøyaktig.

En ny generasjon av dynamiske semantiske digitale tvillinger (DSDT-er)

Denne nye generasjonen dynamisk semantiske digitale tvillinger vil tillate simulering av den nåværende tilstanden på en byggeplass i detalj, både på et geometrisk og semantisk nivå, basert på en utvidet formulering av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som inneholder alle relevante strukturelle og semantiske dimensjoner (BIMxD). Disse vil fungere som en felles referanse for arbeidere, ingeniører og autonome maskiner.

Mål

Ved hjelp fra disse teknologiene vil vi gjøre industrien tryggere og mer produktiv. For å tiltrekke bransjen den nye generasjonen fagfolk, samt for å forskynde overgangen til en grønn og bærekraftig bransje. 

Med våre innovasjoner sikter vi på:

  • Å øke bruken av eksoskjelett i byggearbeid med 10 ganger.
  • Å redusere arbeidsskader med 30 % i bygge- og anleggsvirksomhet.
  • Å oppnå en reduksjon på minst 20 % i avfall og CO2-utslipp.
  • Å redusere tiden brukt til sikkerhetsinspeksjoner med 50 %.
  • Å identifisere 90 % av alle fallfarer.

Fem case-studier fra industrien

Vi vil teste HumanTech-teknologiene på fem forskjellige byggeplasser i Europa og Japan. Vi vil bruke disse casene til å vurdere teknologiene i praksis og få tilbakemeldinger.

Eksempler på prosjekt-casene er: å bruke roboter til å legge betongstein i en bygning der kraner ikke kan brukes, og å bruke roboter til å utføre rivingsarbeid.

Mer informasjon

Partnere i prosjektet

21 partnere fra 10 forskjellige land deltar i prosjektet.

Prosjektets nettside (engelsk)

https://humantech-horizon.eu/

Finansiering

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram Horizon Europe, under tilskuddsavtale 101058236.

Blogger og artikler

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2021 - 31.05.2025