Til hovedinnhold
Norsk English

Databygg

Databygg har som mål å optimalisere samspillet mellom bygninger og deres energiforsyning via prediktiv styring.

Kontaktperson

Digitalisering er et viktig verktøy for å oppnå et effektivt samspill mellom bygningene og energisystemet. Teknologisk utvikling innen smarte bygninger skjer raskt og utviklingen baserer seg i stor grad på digitale teknologier.

Markedet har lenge etterspurt å kunne styre de tekniske anleggene i bygg ved å predikere byggets fremtidige tilstand og å kunne visualisere resultatene. Typiske ønsker er å kunne optimalisere energibruk og inneklima samt å redusere fare for fremtidige alvorlige tekniske hendelser (havari).

IWMAC AS har siden 2001 samlet 1200 milliarder datamålinger fra 3800 bygg i Norden. Dette datagrunnlaget skal brukes til styring og regulering av tekniske anlegg i IPN-prosjektet Databygg, som har DNB Næringseiendom og SINTEF, ved instituttene Community og Digital, som partnere.

Prosjektet tar for seg predikering av byggets energibehov, dvs behov for varme og kjøling. Et smart prediktivt bygg vil predikere byggets tekniske tilstand og justere styringen og reguleringen basert på en stor mengde data. Brukere og leietakere, eier og samfunn vil på dette nivået oppleve et bygg som forbereder seg på kommende driftssituasjoner, justerer seg og kommuniserer forslag til tiltak.

Et smart kognitivt bygg vil i tillegg utnytte store mengder historiske data til å forbedre sine prediksjonsmodeller og systemer (selvlæring), uten at dette går på bekostning av brukeropplevelsen. Kunstig intelligens vil gjøre bygget i stand til å forutse hendelser som byggets eier, leietaker og bruker ikke nødvendigvis vil være i stand til å forutse selv, og gjennom dette øke opplevd kvalitet eller redusere risiko, f.eks. driftstekniske avvik som kan unngås med proaktive tiltak.

Ved bruk av maskinlæring skal også systemet lære seg de unike bruksmønstre til bygningene. Disse bruksmønstrene oppdateres fortløpende, slik at endringene i bygget, for eksempel etter oppgradering eller ombygging av et bygg, kan tas hensyn til i styringsalgoritmene.

Fakta

DATABYGG er et IPN-prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd, med en total ramme på 26 MNOK.​ IWMAC er prosjekteier og SINTEF ved instituttene Community og Digital er FoU-partner. DNB Næringseiendom er prosjektpartner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023