Til hovedinnhold
Norsk English

Overvåking av fukt i tak

Vi undersøker systemløsninger som overvåker fuktforholdene i flate, kompakte tak og som varsler ved unormale og skadelige fuktforhold.

Kontaktpersoner

Prosjektets hovedmål er å utvikle, dokumentere og lansere en robust systemløsning som overvåker fuktnivå i flate, kompakte tak, og som gjennom byggets SD-anlegg/FDV-system varsler driftspersonell når en eventuell nedbørlekkasje i taket inntreffer, eller når fuktnivået i taket er skadelig høyt av andre årsaker.

For å få til dette skal vi:

  • Etablere bygningsfysiske modeller og terskelverdier for fukt i tak basert på risiko- og sannsynlighetsvurderinger (arbeidspakke 1) 
  • Utvikle metodikk for optimal posisjonering av sensorer på tak av ulik type og størrelse (arbeidspakke 2) 
  • Verifisere/validere robuste og egnede sensornoder for formålet (arbeidspakke 3) 
  • Dokumentere og demonstrere systemløsningen i pilotbygg (arbeidspakke 4)

Vi ser på selve sensorteknologien for fuktmåling og- overvåkning, men hovedfokus er på algoritmer og kunstig intelligens for automatisk analyse av om de målte fuktverdiene er innenfor normalt spekter, eller om de viser at det har skjedd en lekkasje eller annen unormal oppfukting.

Systemløsningen som utvikles, består av sensornoder, gateway og skyløsning. Sensornodene består av trådløs radio og ulike sensorer (temperatur, RH, vektprosent, fritt vann detektor), optimalisert for lavt strømtrekk som gir en batterilevetid på over 30 år. Gateway overfører data fra sensorene til en skyløsning via NB-IoT. Skyløsningen prosesserer data for å gi varslinger ved skade og fremstiller data for kunden. 

Partnere: SINTEF Community (prosjektleder), Sensor Innovation AS (prosjekteier), Protan AS

Finansiering: Regionale Forskningsfond (RFF) Trøndelag og industrielle partnere

Fullstendig prosjektnavn: Systemløsning som tilstandsovervåker fuktforholdene i tak basert på smarte algoritmer og kunstig intelligens

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024