Til hovedinnhold
Norsk English

Additiv tilvirkning (3D-printing) for byggenæringen

3D-printing har vært i bruk i byggenæringen i mange år, hovedsakelig for å lage arkitekturmodeller og prototyper av bygninger. Snart vil vi se mer av teknologien også på den virkelige byggeplassen.

SINTEF, NTNU og andre FoU-miljøer samarbeider med bygg- og anleggsbedrifter for å utvikle fremtidens høyteknologiske byggeprosesser – for mer konkurransekraft, effektivitet, kvalitet og tilpasning til kundebehov og lokale forhold.

Additiv tilvirkning, også kjent som 3D-printing, er en betegnelse på produksjonsmåter der man tilsetter materiale i flytende- eller pulverform til en printer som former materialet etter en digital 3D-modell. Den additive teknologien har allerede skapt revolusjoner innen mote-, mat- og medisinsk industri, og nå undersøker SINTEF hvordan den også kan revolusjonere måten vi bygger på.

Teknologier for additiv tilvirkning gjør det mulig å bygge konstruksjoner i utilgjengelige omgivelser (f.eks. på månen), og man kan konstruere arkitektonisk spesielle bygninger med uregelmessige former og komplekse forbindelser. Men teknologien har først og fremst et fantastisk potensial til å skape bedre boliger for folk flest. Additiv tilvirkning gjør det nemlig mulig å skreddersy bygninger til lokalt klima og brukernes ønsker og behov, uten ekstra kostnader.

For å utnytte mulighetene ved additiv tilvirkning, må man tenke nytt gjennom hele byggeprosessen – fra planlegging og prosjektering til bygging og bruk. Prosesser, arbeidsflyt, forretningsmodeller, verdikjeder og markeder må utvikles. Banebrytende teknologier som additiv tilvirkning og robotisering vil kreve ny kompetanse hos myndigheter og byggherrer, i prosjekteringsteamet, i fabrikkhallen og på byggeplassen.