Til hovedinnhold
Norsk English

3D-printing i bygg

3D-printing, eller additiv tilvirkning, har vært i bruk i byggenæringen i mange år, hovedsakelig for å lage arkitekturmodeller og prototyper av bygninger. Snart vil vi se mer av teknologien også på den virkelige byggeplassen.

Kontaktperson

Teknologier for additiv tilvirkning gjør det mulig å bygge konstruksjoner i utilgjengelige omgivelser (som på månen), og man kan konstruere arkitektonisk spesielle bygninger med uregelmessige former og komplekse forbindelser. Men teknologien har først og fremst et fantastisk potensial til å skape bedre boliger for folk flest. Additiv tilvirkning gjør det nemlig mulig å skreddersy bygninger til lokalt klima og brukernes ønsker og behov, uten ekstra kostnader.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Utvikling av prosesser
  • Optimalisering av arbeidsflyt
  • Verdikjedevurdering

Endrer hele byggeprosessen
For å utnytte mulighetene ved additiv tilvirkning, må man tenke nytt gjennom hele byggeprosessen – fra planlegging og prosjektering til bygging og bruk. Banebrytende teknologier som additiv tilvirkning og robotisering vil kreve ny kompetanse hos myndigheter og byggherrer, i prosjekteringsteamet, i fabrikkhallen og på byggeplassen.

SINTEF, NTNU og andre FoU-miljøer samarbeider med bygg- og anleggsbedrifter for å utvikle fremtidens høyteknologiske byggeprosesser – for mer konkurransekraft, effektivitet, kvalitet og tilpasning til kundebehov og lokale forhold.