Til hovedinnhold
Norsk English

Byggeregler

SINTEF har lang erfaring i å forklare og fortolke plan- og bygningslovgivningen. SINTEF kan også gjennomføre evalueringer, utredninger og forskning på innhold og implementering av regelverket.

Kontaktperson

Plan- og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Sammen med tilhørende forskrifter og veiledninger er loven en av de viktigste rammefaktorene for bygg- og anleggsnæringen. Bestemmelsene i lovverket implementeres gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal plan- og byggesaksforvaltning, og omsettes til praksis gjennom aktørene i byggeprosessen.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Kunnskapsformidling
 • Forskning
 • Forskningsbasert rådgivning
 • Typiske prosjekter for oss er:

  • Kurs i regelverk
  • Vurdering av løsningers lovlighet
  • Utredninger om foreslåtte endringer i regelverket
  • Evaluering av gjennomførte endringer i regelverket

    

Hvem er våre kunder?
Bedrifter i byggenæringen, kommunal og statlig forvaltning

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har en uavhengig stilling i forhold til myndighetene og har et godt samarbeid om regelverksforståelse, ikke minst gjennom arbeidet med Byggforskserien. SINTEF har en kunnskap om hvilke tekniske følger og komplikasjoner ulike regler og krav kan få. Dette gir oss en unik posisjon i forhold til fortolkning, utredning og evaluering av regelverket.