Til hovedinnhold

Plan- og bygningslovgivning

Plan- og bygningslovgivning

Plan- og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Sammen med tilhørende forskrifter og veiledninger er loven en av de viktigste rammefaktorene for bygg- og anleggsnæringen. Bestemmelsene i lovverket implementeres gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal plan- og byggesaksforvaltning, og omsettes til praksis gjennom aktørene i byggeprosessen.

SINTEF kan gjennomføre evalueringer, utredninger og forskning på innhold og implementering av plan- og bygningsloven, prosesser og måloppnåelse for sentrale, regionale og lokale myndigheter, byggherrer/tiltakshavere og øvrige aktører i næringen.

Seniorrådgiver
977 15 003