Til hovedinnhold
Norsk English

Byggteknisk laboratorium

Laboratoriet brukes til både dokumentasjon, utvikling og forskning på byggematerialer, komponenter og hele bygningsdeler som skal brukes i energieffektive bygninger som skal tåle klimabelastninger i et stadig tøffere klima.

Kontaktperson

Vi utfører storskala prøving med hovedfokus på klimaskjermen. I våre laboratorier kan vi teste materialer og komponenter for alle årstider, og få svaret på om de egner seg i et nordisk klima.

Aldring og bestandighet

Laboratoriet disponerer flere fasiliteter som i særlig grad brukes for å teste klimapåvirkning og bestandighet. Det unike med mye av dette utstyret er at det kan teste store og sammensatte komponenter og konstruksjoner.

Våre fasiliter:

 • Klimakarusell
 • Klimaskap/varmeskap
 • Klimasimulator (med solstråling på opptil 1000W per kvm) 
 • SunTest, Solsimulator, "Solseng" 
 • Fryse/tine automat

Bestandighet – stor skala

Å teste bestandighet av materialer og konstruksjoner er viktig for å utvikle varige løsninger. I våre laboratorier dokumenterer vi for tekniske godkjenninger og forsker/utvikler nye materialer/løsninger sammen med våre kunder.

Eksempel på tester:

 • Simulering av klimalaster (akselerert aldring) og eksponering i naturlig klima
 • Materialer og bygningssystemers egnethet for eksponering i nordisk klima
 • Solbelastning (UV- og IR-stråling)
 • Nedbør- og fuktbelastning
 • Frostbelastning ned til -20°C
 • Malingsystemer, fasadematerialer (plater, puss.....) 
 • Vindsperresystemer (folier, plater, tape, tetningskomponenter)

Lufttetthet, regntetthet og vindlast

Prøving av klimalaster på konstruksjoner og komponenter med store prøveflater (ca. 3x3 m) som gir mulighet for å ta inn reelle konstruksjoner med riktige dimensjoner. Det er enkelt å flytte prøveobjektene mellom utstyrsenhetene.

Eksempel på tester:

 • Tetthet mot regn i kombinasjon med vindtrykk 
 • Lufttetthet(vindtetthet)
 • Sperresjikt, rull og plateprodukter 
 • Fasadesystemer
 • Vinduer og vindusinnsetting
 • Takkonstruksjoner

Varmeisolasjon/ varmemotstand

Vi kan måle varmemotstand på store sammensatte konstruksjoner, og deklarere lambdaverdi på isolasjonsmaterialer. Det er også mulig å måle varmemotstand (eller varmeledning) på granulater (blåseisolasjon, lettklinker sand og lignende) Vi har flere rammer og sjablonger for montering av komponenter og konstruksjonersom kan prøves i en HotBox (3x4m) som er et stort, frittstående og dreibart utstyr hvor vi kan måle varmemotstand i vegg/gulv/tak. I denne kan vi utføre målinger på horisontale og skråstilte konstruksjoner og samme konstruksjon kan prøves i posisjonene vegg, tak eller gulv.

Eksempel på tester: 

 • U-verdi/varmemotstand
 • Planhet og dimensjoner
 • Dimensjonsstabilitet
 • Trykkfasthet og strekkfasthet

Kontaktinformasjon

Laboratoriet ligger i Høyskoleringen 7B i Trondheim, nær de andre laboratoriefasilitetene til SINTEF Community og NTNU.

Ta kontakt med Laboratoriesjef Einar Bergheim