Til hovedinnhold
Norsk English

Ti-ReX

Rammeverk for smart tilstandsrevurdering av gjenvunnet tømmer for å forlenge levetiden til langlivede treprodukter ved bruk av ikke-destruktiv testing og automatisert etterbehandling av data.

Kontaktperson

Det bygde miljøet krever en umiddelbar innføring av ombruksstrategier som adresserer ressursavfalls- og utslippsproblemet. Resirkulering og ombruk begrenses av mangel på prosedyrer for kvalitetsvurdering som reduserer risikoen for industrien. 

Derfor er det nødvendig med en resertifiseringsprosess basert på pålitelig, replikerbar og gjennomførbar tilstandsvurderingsmetodikk for gjenvunnet/innebygd tømmer.

Hovedmålene for prosjektet:

  • Identifisere settet med ikke-destruktive tester (NDT) som er best egnet for omfattende og effektiv tilstandsvurdering (dvs. tetthet, stivhet, styrke, brannmotstand, defekter, fuktighetsinnhold, fiberretning) i tre som er gjennomførbart for in-situ, samt laboratoriemiljø.
  • Utvikle prosedyrer for etterbehandling av data fra NDT-er for den høyeste informasjonsverdien og kombinert risiko-/pålitelighet-kvantifisering med en omfattende metadatamal for datalagre.
  • Testing av den utviklede metodikken på en reell case-studie for adaptiv gjenbruk av en fem-etasjes kontorbygning i tømmer. 
  • Etablering av sirkularitetskvantifisering basert på det reelle potensialet og LCA-prosedyre for langlivede tømmerprodukter, inkludert risikokvantifisering over flere ombruk og resirkulering/gjenvinning – tømmerkaskade.
  • Utvikle dokumentasjon og retningslinjer for resertifisering for gjenvunnet tømmer som grunnlag for europeisk standardisering.

Ombruk av eksisterende bygninger eller deres komponenter har i dag det høyeste potensialet for å redusere karbonutslipp fra byggeindustrien og begrense etterspørselen etter nye råvarer. Ti-ReX har som mål å forbedre byggebransjens bærekraft ved å muliggjøre utstrakt gjenbruk av bærende trekonstruksjoner - enten i den opprinnelige bygningen med samme eller endret konfigurasjon, eller i andre bygninger. Treelementer i bygninger kan ha flere formål; for eksempel bærende, stabilisering, brannspredningsforebygging, varme- og lydisolering og estetikk.

Egenskaper knyttet til disse formålene kan endres over tid på grunn av varierende forhold inne i bygget og i omgivelsene. Luftfuktighetssvingningene påvirker fuktighetsinnholdet i treet, forårsaker mekanisk skade over mange sykluser, sopputvikling, eller til og med råte og forfall, og langvarig belastning kan forårsake krymping i tømmerstrukturen, tap av styrke og sprekkutvikling.

De endrede klimaparametrene øker usikkerheten i prognosene for levetid og strukturenes holdbarhet og langsiktige ytelse. Før tømmer kan ombrukes i bærende komponenter må den tilsvarende konstruksjons- og brannytelsen verifiseres, da krav til bærekraft ikke kan gå på akkord med sikkerheten. Foreløpig er det ennå ikke utviklet en praktisk metode for den omfattende ytelsesvurderingen ved slutten av levetiden til tømmerproduktet.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle gjennomførbare prosedyrer for å vurdere og dokumentere gjenvunnet tømmers tilstand som tillater ombruk i henhold til gjeldende europeiske designstandarder, noe som muliggjør en sirkulær økonomiomstilling innen tømmerkonstruksjonsindustrien. Prosjektet vil utvide kunnskapen innen tilstandsvurdering av gjenvunnet tømmer ved bruk av en optimal kombinasjon av flere utvalgte ikke-destruktive testteknikker og automatisert tilpasset databehandling og visualisering.

De prosjektgenererte testdataene vil bli delt via Open Research Europe-godkjente depoter med uttømmende metadata og åpen lisens for å bane vei for avanserte resertifiseringsprosedyrer og standardutvikling. Per i dag er det ingen internasjonale eller europeiske standarder for ytelsesvurdering og klassifisering av gjenvunnet tømmer.

Partnere:

Norge: SINTEF (koordinator)
Polen: Warszawa Teknologiske Universitet (forskningspartner)
Finland: Aalto University (forskningspartner)
Slovenia: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (forskningspartner)
Spania: Universidad Politécnica de Madrid (forskningspartner)
Latvia: Vidzemes University of Applied Sciences (forskningspartner)
Norge: Rambøll (industripartner)
Norge: Trondheim kommune (offentlig partner)

Finansiering:

Norges forskningsråd. Program: ForestValue2

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2027