Til hovedinnhold
Norsk English

Produktdokumentasjon

Sertifisering og godkjenning av produkter, materialer og løsninger

Kontaktperson

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

SINTEF er utpekt godkjenningsinstans samt teknisk kontrollorgan for byggprodukter. Oversikt over våre utpekinger finnes i den felles europeiske databasen Nando.

SINTEF Certification godkjenner og sertifiserer byggevarer, konstruksjoner, konstruksjonselementer, materialer og løsninger etter nasjonale og internasjonale regler, forankret i forskningsbasert kunnskap og gode nasjonale laboratorier. Les mer om de ulike ordningene:

SINTEF Teknisk Godkjenning
SINTEF Produktsertifikat
NorGeoSpec
SINTEF Personsertifikat
Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA) som grunnlag for CE-merking


Finn godkjente og sertifiserte produkter