Til hovedinnhold
Norsk English

Produktdokumentasjon - bygg

Sertifisering og godkjenning av produkter, materialer og løsninger

Kontaktperson

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

SINTEF er utpekt som teknisk kontrollorgan og teknisk bedømmelsesorgan for byggevarer. Oversikt over våre utpekinger finnes i den felles europeiske databasen Nando.

SINTEF Certificationtilbyr frivillig dokumentasjon i form av produktsertifisering. Vi tilbyr også SINTEF Teknisk Godkjenning for byggevarer som er omfattet av den europeiske byggevareforordningen, samt for stiger og stillaser som er omfattet av den norske Produsentforskriften. SINTEF utsteder følgende typer produktdokumentasjon:

Finn godkjente og sertifiserte produkter