Til hovedinnhold
Norsk English

Bestandighet og levetid for byggematerialer

Byggevarer og konstruksjoner er tiltenkt svært lang levetid under til dels tøffe forhold. Det er viktig at bestandigheten til et produkt eller en komponent er tilsvarende, da redusert bestandighet ofte kan ha alvorlige konsekvenser som for eksempel luft- eller vannlekkasjer.

Kontaktperson

Vår kjernekompetanse er å vurdere materialer og komponenter under forholdene som de er tenkt brukt i.

Vi arbeider innen disse områdene:

Vi tilbyr testing av bestandighet i henhold til forskjellige testmetoder og vurdering av funksjonaliteten ut ifra dette:

  • Testing av naturlig og kunstig aldring, for eksempel solstråling, fukt, varme , frysing
  • Evaluering av egenskaper før og etter aldring, for eksempel fargeforandringer, malingsheft, styrke
  • Tilstandsvurderinger for bygningsdeler og konstruksjoner

Utforsk fagområdene