Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulære rør

Prosjektet skal redusere avfallsmengden i VVS-bransjen ved å tilrettelegge for mer ombruk gjennom å utvikle metoder for vurdering og dokumentasjon av brukte/returnerte plastrør.

Kontaktperson

Sirkulære rør

Årlig sendes rundt 68 400 tonn plastrør ut på markedet i Norge. Av disse blir mellom 10 og 30 prosent sendt i retur og videre til forbrenning, grunnet usikkerhet rundt kvaliteten etter kort tids eksponering i byggefasen.

Det antas at mengden plastavfall vil øke ytterligere i årene fremover, på grunn av rehabilitering og sanering av eksisterende bygningsmasse. Ombruk kan bidra til å redusere avfallsmengdene og byggenæringens forbruk av naturressurser.

En utfordring er at vi per dags dato mangler felles retningslinjer for dokumentasjon av VVS-komponenter for ombruk. Vi trenger også mer kunnskap og metoder for å skille rør med ombrukspotensiale fra de som er mindre egnet.  

Skal utvikle metoder for vurdering og dokumentasjon av brukte plastrør

I forskningsprosjektet Sirkulære rør samarbeider ulike aktører om å utvikle vurderingsmetoder og rammeverk for dokumentasjon av returnerte og brukte plastrør.

Ambisjonen er å gjøre ombruk av plastrør tryggere og redusere risiko for alle ledd i verdikjeden. I prosjektet vil det bli utført laboratorieprøving av brukte rør fra bygg, og rør utsatt for mer kontrollert aldring. Dette vil bidra til økt kunnskap om hvilke egenskaper som endres og hvordan.

Resultater fra prøving vil gi et viktig bidrag når man skal utvikle egnede vurderingsmetoder for rør av ulike typer plastmaterialer og bruksområder.

Prosjektleder: SINTEF med Norner som partner

Referansegruppe: Ahlsell, Armaturjonsson, Brødene Dahl, Hallingplast, Infraplast, Norsk Byggetjeneste (NOBB), Norsk Vann, Norsk Wavin, Omergi, Pipelife, Rambøll, Sweco

Finansiering: Prosjektet mottar midler fra Handelens Miljøfond. Handelens Miljøfond støtter prosjekter som forebygger og fjerner plastforsøpling, øker ressursutnyttelse og gjenvinning av plast, og reduserer plastbruk.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026