Til hovedinnhold
Norsk English

Akustikklaboratoriet

I akustikklaboratoriet tester vi ulike bygnings- og ventilasjonskomponenter.

Kontaktperson

Vi har kompetanse på alt fra standardiserte målinger av bygningskomponenter eller ventilasjonskomponenter til større forsknings- og utviklingsprosjekter.

Laboratoriefasiliteter

I vår store prøvehall har vi et laboratorium for større bygningskomponenter som vegger, tak, gulv og ventilasjonskomponenter, samt målinger av absorpsjon, og lydeffektnivå for maskiner og utstyr. Vi har også et eget laboratorium for mindre bygningskomponenter som dører, vinduer, glass og ventiler.

Vi har fleksible prøveåpninger og kan måle stort sett alle størrelser, så lenge de ikke går utover våre maksimumsmål; se nøkkeltall nedenfor. Dører og glassfelt som er større enn prøveåpningene for dører og vinduer kan monteres i den store prøveåpningen.

Vi kan også gjøre målinger på andre typer prøveobjekter, og har utstyr og kompetanse til å gjennomføre feltmålinger.

Produkter som kan testes

 • Lydabsorbenter som himlinger og lignende
 • Vegger
 • Etasjeskillere
 • Gulv
 • Tak
 • Belegg
 • Parkett og flytende gulv
 • Dører
 • Vinduer
 • Glass
 • Ventiler

Egenskaper som kan testes

 • Luftlydisolasjon
 • Trinnlydisolasjon
 • Lydabsorpsjon
 • Støynivå og innskuddstap

Prøvestandarder

Prøvestandard Nr. Merknad
Måling av lydabsorpsjon NS-EN ISO 354 Akkreditert
Måling av luftlydisolasjon i dører, vinduer, vegger, etasjeskillere NS-EN ISO 10140-2 Akkreditert   
Måling av trinnlydisolasjon NS-EN ISO 10140-3 Akkreditert
Feltmåling NS-EN ISO16283-1  
Feltmåling NS-EN 140-5 og 140-7    
Måling av støy fra ventilasjonskomponenter                     NS-EN ISO 5135  
Måling av lydfeller, presisjons- og forenklet metode for måling av innskuddstap i lydfeller NS-EN ISO 7235  
Måling av lydeffektnivå for maskiner og utstyr ved lydtrykk i klangrom NS-EN ISO 3741  
Måling av lydtrykknivå   NS-EN ISO 16032  

 

BASTIAN, CadnaB og SONarchitect  

Kunder som utfører målinger av byggprodukter ved akustikklaboratoriet til SINTEF kan gjennom en søknad til Simmons akustik & utveckling AB få inn sine data i den norske (og nordiske) lyddatabasen knyttet opp mot BASTIAN, CadnaB og SONarchitect.

Mer informasjon finnes på www.simmons.se/Advertiseproducts.html

Se hvordan vi tester lydabsorbrende plater i laboratoriet.

Se hvordan vi tester lydabsorbrende plater i laboratoriet.

Nøkkeltall

Prøveåpning for vegger

Høyde = 2 500 mm Bredde = 4 000 mm

Prøveåpning for etasjeskiller/tak

Lengde = 2800 mm Bredde = 3700 mm

Prøveåpning for vindu/glass

Høyde = 1500 mm Bredde = 1250 mm

Prøveåpning for dører

Høyde = 1500 mm Bredde = 1250 mm

Måleområde

50Hz–5000Hz

Absorpsjon

10–12m2

Kontakt

Kontaktinformasjon

Akustikklaboratoriet til SINTEF er lokalisert i Børrestuveien 3 i Oslo.