Til hovedinnhold
Norsk English

Hvor godt virker mose som støydemper?

Testing av lydegenskaper i Sintefs akustikklaboratorium
WALL-It kan nå dokumentere lydabsorbsjonsegenskapene til sine mosevegger, takket være et besøk i Sintefs laboratorium. Foto: Sintef
Visste du at "moseveggene" du kan se enkelte steder egentlig er død reinlav som er farget grønn? Nå har Sintef testet hvor gode såkalte vegghengte lydabsorbenter med mose som topplag, er til å absorbere lyd.

- I vårt bygningsakustiske laboratorium kan vi teste alle typer lydabsorbenter, også av mose, sier laboratoriesjef Jørgen Tidemann-Andersen.

På oppdrag fra WALL-It har Sintef gjort målinger på ulike absorbenter laget av mose, det vil si farget, død reinlav. Testingen består i å måle etterklangen i laboratoriets klangrom, som ellers er tomt, før og etter at moseabsorbenten er montert i en ramme på gulvet. Differansen forteller oss hvor godt mosen absorberer lyd på de ulike frekvensområdene. Prinsippet er enkelt, men stiller høye krav til laboratoriet og måleutstyret for å gi pålitelige svar.

- Mosen viste seg å være godt egnet som del av en lydabsorbent, fordi den slipper lydbølgene gjennom til lydplaten bak. I tillegg gjør den ujevne strukturen i mosen at den absorberer noe lyd på egenhånd, forteller Tidemann-Andersen.

Vegghengte lydabsorbenter er blitt veldig populært, men det er dessverre mange som ikke oppgir lydabsorbsjonsegenskaper for produktene. - Men nå er det altså mulig å få et estetisk flott produkt med dokumentert god lydabsorbsjonsverdi, sier laboratoriesjefen.

Les mer om testing av bygningskomponenter i akustikklaboratoriet.

"Mosen" er egentlig død reinlav som er farget grønn. Foto: Sintef

Utforsk fagområdene

Kontaktperson