Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig bruk av betong

Ønsker din bedrift å utvikle neste generasjon betongkonstruksjoner? SINTEF har sertifiseringsordninger og laboratorier for å teste og utvikle nye løsninger. Vår visjon er bestandige betongkonstruksjoner med svært lav miljøpåvirkning.

Kontaktperson

SINTEF arbeider kontinuerlig med produktutvikling og forskning for mer bærekraftig betong. Det er mange faktorer som påvirker bærekraften og klimafotavtrykket til betong, og vi har fokus på

  • Optimalisert design for redusert materialbruk
  • Nye materialer, spesielt bindemidler, med redusert klimagassutslipp
  • Resirkulering og gjenbruk av materialer, materialkomponenter og hele bygningsdeler
  • Utlekking fra betong med forskjellige avfallsbaserte tilslag og bindemidler
  • Økt levetid, som reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Forbedrede produksjonsprosesser og utførelse, både i elementfabrikker og ved plasstøping
  • Forbedrede reparasjonsprosesser
  • Digitalisering av prosesser tilknyttet betongproduksjon, drift og vedlikehold

For å komme et skritt nærmere bærekraftig betong, er vi avhengig av at små og store aktører i bransjen tør å gå foran, og blir med oss på å utvikle neste generasjon betongkonstruksjoner. For de som tør å utfordre eksisterende retningslinjer, kan SINTEF, ved hjelp av våre sertifiseringsordninger og laboratorier, bidra til å komme inn på markedet med nye løsninger.

Utforsk fagområdene