Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisert pakking av klippfisk og saltfisk

Foredlingsindustrien for klippfisk og saltfisk ønsker å redusere omfanget av den manuelle arbeidsoperasjonen knyttet til pakking i emballasjekasser. SINTEF Fiskeri og havbruk vil i samarbeid med SINTEF Raufoss Manufacturing arbeide sammen for å utvikle en pakkeløsning som kan brukes til dette formålet.

Kontaktperson

Klippfisk. Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk

Pakking av klippfisk er en arbeidskrevende operasjon som medfører til dels tunge løft og ensformige bevegelser.Det er forventet at tilgangen på arbeidskraft vil bli vanskeligere og automatisering av denne operasjonen vil redusere dette behovet.

Innenfor hver vektklasse er det variasjoner i form og størrelse på klippfisken og saltfisken. Selv om fisken sorteres i ulike vektklasser, er det fortsatt en utfordring å finne fisk med riktig vekt for å redusere overvekt på eskene. Ulike vektklasser krever også ulikt antall fisk per eske og ulike mønster for å legge fisken til rette på enplassbesparende måte. Ujevn overflate gjør også leggingen vanskeligere.

Gjennom optimalisering av pakkeprosessen vil automatisering redusere variasjonen i vekt i ferdig pakket vare, dvs. svinn som unngås ved atovervekt på eskene/kassene reduseres.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.09.2013

Samarbeidspartnere

SINTEF Raufoss Manufacturing

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF

Utforsk fagområdene