Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av behov for elektrisk bedøving av fisk i garn- og linefisket.

I garn- og linefisket kan det være lange dager med tungt arbeid. Noe som kan lette arbeidsmengden er at fisken bedøves før den bløgges. Vi ville finne ut av om dette var noe som fiskerne er interessert i. Derfor ringte vi rundt og snakket med om elektrisk bedøving for å høre hva de mente om saken.

Kontaktperson

Basert på 40 intervjuer med fiskere i garn- og linefisket er det i kystlinefisket flest ser behov for løsninger med elektrisk bedøving. Grunner til dette er at det kan redusere arbeidsbelastning og effektivisere håndtering og bløgging. Flere fiskere fortalte at linefisken er "sprell levende" og en sa at "det er en kamp for hver fisk". Det var særlig utfordrende å holde fisken fast, og elektrobedøving ble vurdert som en god løsning som kan gjøre det lettere. Det å redusere arbeidsbelastninga kan gjøre det lettere å stå i yrket, og kanskje vil det ha en positiv effekt på nyrekrutteringa til yrket.

Informanter i garnfiske og på havgående autolinefartøy ser ikke et like stort behov for elektrobedøving. Grunner til dette er at fisken er rolig når den kommer inn i båten, og at fiskerne mener det fungerer greit slik det er i dag. En informant sa at "garnfisken er rolig og lettere å håndtere enn linefisken". Dessuten er tempoet roligere fordi "i garnfisket tar man ut en og en fisk av garnet og bløgger den med det samme". De som ser nytten av elektrisk bedøving i garnfisket sa: "Ser at dette vil spare armer og hender for tungt arbeid og da slipper man at fisken må ligge litt før den har roet seg." Sterk og uregjerlig fisk er en utfordring for noen av informantene.

I undersøkelsen er det tydelig at fiskere snakker sammen om drift og utstyr. Ryktet et produkt får i fiskerimiljøene er derfor viktig for markedsføring av nye løsninger.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

11.06.2014 - 30.09.2014

Utforsk fagområdene