Til hovedinnhold
Norsk English

RoboTrimNo1

RoboTrimNo1 – Første generasjon robotisert fulltrimming av laksefilet – er et automatisk trimmesystem som består av en maskinsynenhet med ulik type belysningsteknologi, avanserte kameraer og robuste dataprogrammer og roboter med nødvendig gripere og kutte- og skjæreverktøy. Dette skal erstatte både eksisterende trimmemaskiner og manuelle trimmeoperasjoner.

Kontaktperson

Innovasjonen i prosjektet ligger i å lage et helhetlig automatisk system for robotisert trimming som erstatter både dagens trimmemaskiner og dagens manuelle ettertrimming. Dagens trimmemaskiner er begrenset i muligheter og nøyaktighet, og blir derfor assistert av påfølgende arbeidskrevende manuelle ettertrimming. Nyhetselementene, i forhold til eksisterende teknologi, for å realisere innovasjonen er i hovedsak følgende tre punkter:

  • Et lærende deteksjonssystem som automatisk identifiserer og lokaliserer alle trimmeobjekter.
  • Et robotisert trimmesystem som lærer å gjennomføre de nødvendige kutt for å fjerne alle trimmeobjekter.
  • Et kompakt og kostnadseffektivt helhetlig trimmesystem.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2013 - 31.12.2016

Utforsk fagområdene