Til hovedinnhold
Norsk English

Kystnær beredskap

Prosjektet "Kystnær beredskap" skal bidra til økt sikkerhet i kystnære farvann gjennom utvikling av tjenester for en styrket operativ beredskap.

Kontaktperson

bilde av forflåte og båt ved oppdrettsanlegg på Frøya
Foto: Maritime Robotics

Visjonen for prosjektet er økt sikkerhet i kystnære farvann gjennom en styrket operativ beredskap. Havbruksnæringen er en viktig målgruppe for prosjektet.

Havbruksnæringen har behov for beredskap som ivaretar sikkerhet for både ansatte, fisk og miljø. Eksempler på ulykkeshendelser knyttet til lakseoppdrett er personulykker, fartøysulykker, rømming av fisk, algeoppblomstringer og akutte miljøutslipp. Konsekvensene av slike uønskede hendelser kan være tap/skade på personer eller miljø, økonomiske tap, redusert fiskevelferd eller tap av fisk.

Innovasjonene i prosjektet er knyttet til fire tjenester, som er relevante for den generelle nasjonale beredskapen for sjøsikkerhet:

 • Beredskapsfartøy spesielt designet for å håndtere fare- og ulykkessituasjoner i kystnære områder
 • Miljø- og algeovervåkning fra operative fartøy, for tidligvarsling eller overvåking i beredskapssituasjoner
 • Tjenester for operativ assistanse ved fare- og ulykkessituasjoner (en "operasjonssentral")
 • Simulatorbasert opplæring og beredskapsøvelser

For å lykkes med disse næringsrettede innovasjonene trengs forskning på flere områder. Forskningsaktivitetene har som mål å bidra med økt kunnskap om risikobildet og beredskapsbehov med forslag til forbedringsområder, beskrive krav til design og funksjon for beredskapsfartøy samt kompetanse hos mannskap, gi ny kunnskap om sensorer som kan brukes i miljø- og algeovervåking samt beskrive krav til nye tjenester for beredskapsstøtte og scenarier for beredskapsøvelser.

Partnere:

Geografisk er prosjektet forankret i Nærøysund kommune og hos lokale industriaktører.

 • Frøy/NTS ASA (prosjekteier)
 • Sikkerhetssenteret i Rørvik
 • Moen Marin
 • Marin Design
 • SINTEF Ocean (faglig prosjektledelse)
 • SINTEF Digital

Finansiering:

 • Norges Forskningsåd (MAROFF-programmet)

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022

Utforsk fagområdene