Til hovedinnhold
Norsk English

Eksponert havbruk

Økt press på arealene i kystsonen har bidratt til at flere havbruksaktører ser på muligheten for å plassere anleggene lengre ut til havs. SINTEF Ocean har i nært samarbeid med industri, forvaltning og andre forskningsmiljøer en sentral rolle i utviklingen av havbruk til havs.

Kontaktperson

Drift på eksponerte lokaliteter øker behovet for utviklingen av innovative tekniske løsninger og kunnskap som bidrar til å sikre fisk, personell og konstruksjoner. En bærekraftig utvikling av eksponert havbruk betinges i stor grad av en kunnskapsbasert og tverrfaglig tilnærming som tar sikte på å løse de tekniske, operasjonelle og miljømessige utfordringene som kan oppstå ute i havet.

Områder til havs for havbruk er under utredning, samtidig som utviklingstillatelsesordningen har bidratt til økt utviklings- og innovasjonstakt i havbruksnæringen. Dette er et viktig område for SINTEF, både ved å bidra til testing og verifikasjon av nye anleggskonsepter og ved å ta frem kunnskap og nye løsninger for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. Forskningssenteret SFI EXPOSED har vært sentralt i dette og har bidratt til utvikling av innovative teknologier, kunnskap om fiskevelferd, miljøforhold, arbeidsoperasjoner og automatisering, fartøysoperasjoner, samt beredskap og sikkerhet for personell. Kunnskapen fra arbeidet med eksponert havbruk i regi av SINTEF Ocean har hatt stor betydning for havbruksnæringen, forvaltningen og andre kunnskapsmiljøer.  

Utforsk fagområdene