Til hovedinnhold
Norsk English

Robuste havbrukskonstruksjoner

Havbruksnæringen drifter på lokaliteter med krevende miljøforhold. Konstruksjonene må være designet for å tåle belastningene og være sikre for mennesker og fisk. SINTEF har verdensledende kompetanse innenfor utredning av marine konstruksjoner innen temaer som for eksempel hydrodynamikk og respons, konstruksjonsteknikk og strukturell integritet.

Kontaktperson

SINTEF sitt kompetanseområde inkluderer kunnskap om hvordan avdekke belastninger på og bevegelser av marine konstruksjoner, krefter på innhengning og forankringssystemer, samt kunnskap om materialer som er egnet brukt i konstruksjonene. Kompetansefeltet begrenser seg ikke til konvensjonelle merdstrukturer, men inkluderer også lukkede og semilukkede løsninger, samt tareanlegg/-fartøy og store stålkonstruksjoner for eksponerte lokaliteter. 

SINTEF har forsøksfasiliteter og infrastruktur som muliggjør testing og verifikasjon av ulike marine konstruksjoner og komponenter under ulike miljøforhold.

I tillegg har SINTEF egenutviklet programvare, FhSim, som kan simulere og visualisere effektene fra ulike miljøkrefter på havbruksanlegg. Kompetansen til medarbeiderne innenfor robuste konstruksjoner inkluderer kunnskap om:

  • Strukturenes fysiske egenskaper og hvordan miljølaster påvirker og blir påvirket av strukturene
  • Fortøyningsdynamikk og forankring
  • Numeriske analyser av havbruksanlegg, inkl. deformasjon og belastninger
  • Numeriske simuleringer av fiskeadferd
  • Not-konstruksjoner og -materialer, samt deres fysiske egenskaper og respons som følge av miljølaster
  • Digital tvilling
  • Hydroelastisitet
  • ABAQUS

Utforsk fagområdene