Til hovedinnhold
Norsk English

Strømningstanken i Hirtshals

SINTEF Ocean har pr. 1. oktober 2023 overdratt driften av Flumetanken i Hirtshals til Nordsøen Forskerpark. Den nye operatøren er Flume Tank North Sea A/S. Emails kan sendes til:

Kontaktperson

Prøvetanken har blitt oppgradert kontinuerlig og fremstår i dag som et svært allsidig testanlegg. En fersk installasjon av et moderne 3D-målingsutstyr gjør tanken ideell for prosjekter der en nøyaktig sanntidsmåling av dynamikken i en trål, tråldør eller andre sub-sea strukturer er nødvendig.

Nettprodusenter og fiskeselskaper fra hele verden kjenner prøvetanken og verdien av tjenestene. Men vår kompetanse er også relevant for tjenester i andre grener av marine næringer: test av merder for fiskeoppdrett, test av sub-sea plattformer og rørledninger for offshore olje- og gassindustri, test av ROV for inspeksjon og overvåking etc.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon