Til hovedinnhold
Norsk English

Strømningstanken i Hirtshals

Prøvetanken i Hirtshals er i dag administrert av SINTEF Ocean. Kjerneproduktene er forskningsprosjekter og kommersiell testing av trål og tråldører. Tallrike trål har gjennom årene blitt testet her, og fiskere og nettprodusenter har lært å optimalisere bruken av utstyret deres. De fleste nye redskapsdesign og seleksjonsutstyr har også hatt en runde i prøvetank før de blir tatt med til sjøs for den endelige testen.

Prøvetanken har blitt oppgradert kontinuerlig og fremstår i dag som et svært allsidig testanlegg. En fersk installasjon av et moderne 3D-målingsutstyr gjør tanken ideell for prosjekter der en nøyaktig sanntidsmåling av dynamikken i en trål, tråldør eller andre sub-sea strukturer er nødvendig.

Nettprodusenter og fiskeselskaper fra hele verden kjenner prøvetanken og verdien av tjenestene. Men vår kompetanse er også relevant for tjenester i andre grener av marine næringer: test av merder for fiskeoppdrett, test av sub-sea plattformer og rørledninger for offshore olje- og gassindustri, test av ROV for inspeksjon og overvåking etc.

Faktaark

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

SINTEF Fisheries and Aquaculture
The North Sea Science Park
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals
Denmark