Til hovedinnhold

Fiskevelferd

Fiskevelferd

SINTEF har stor forskningsaktivitet samlet i begrepet presisjonsfiskeoppdrett som betyr bedre overvåking og økt kontroll ved produksjon av fisk og under operasjoner der fisken må håndteres.

Målet med presisjonsfiskeoppdrett er at en ved bruk av ny teknologi kan overvåke og kontrollere fisken og dens omgivelser bedre, noe som vil bidra til å bedre fiskens velferd.

Tilnærmingen blir blant annet benyttet i forskning for å øke kontrollen under kritiske operasjoner som trenging, avlusing og annen føring av fisk.

SINTEF har utviklet en "sensorfisk" for å kartlegge fysiske belastninger ved pumping og avlusning uten bruk av levende fisk, og bruker i tillegg sensorteknologi for å skaffe objektive data på hvordan fisk påvirkes av stress/håndtering. Kamerateknologi og maskinsyn utvikles for å detektere skader og endring i fiskens adferd, og en fysisk trengevakt for å øke kontrollen under trengeprosessen er under utvikling. 

Metoder og infrastruktur

Forskningsleder
920 48 152

Områder og prosjekter