Til hovedinnhold
Norsk English

Crowdguard

Crowdguard skal øke oppdretters kontroll under trengeoperasjoner gjennom utvikling og validering av ny, unik teknologi for datafangst under trenging av laks.

Kontaktperson

Utvikling av trengevakt for biomassekontroll under kvalitets- og
velferdskritiske operasjoner (CROWDGUARD)

Hovedmål

CROWDGUARD skal realisere en fysisk trengevakt som måler objektive data
til trengingskontroll, dokumentasjon og beslutningsstøtte under kvalitets- og
velferdskritiske operasjoner.

Delmål

Prosjektet skal utvikle teknologi som skal benyttes til å kvantifisere og dokumentere tilstanden til operasjonen med fokus på:

 • DM 1: Spesifisere fysisk løsning for sensorbærer.
 • DM 2: Spesifisere sonarløsning og øvrig instrumentering.
 • DM 3: Realisere fysisk implementasjon av trengevakt, og samle inn data fra
 • operasjonell test.
 • DM 4: Validere trengevakten som observatør av trengeoperasjoner.

Sensorbæreren må være generisk så den kan anvendes av ulike typer fartøy, samtidig som den ikke utgjør et operasjonelt hinder eller et fiskevelferdsmessig problem i seg selv. Måleprinsippene som skal anvendes må velges for å sikre robust og pålitelig ytelse.

Det er knyttet tekniske utfordringer til valg av operasjonsfrekvenser for sonarbasert sensorikk, og signalbehandling/dataprosessering for å begrense datafangsten til volumet innenfor trengenot.

Eksperimentell utforming og tilgang til fullskala oppdrettsanlegg under trenging av fisk er en utfordring for å sikre representative data til evaluering av ulik sensorikk, både enkeltvis og i kombinasjon. Kunnskapen som trengs for hvordan de innsamlede data kan anvendes som mål på biomassens respons og dens alvorlighetsgrad må etableres. Det er også knyttet utfordringer til validering av at løsningen fører til den ventede merverdien i form av kontroll og kvalitet i metode, operasjon og dokumentasjon.

Potensialet for anvendelse av prosjektresultatene er knyttet til at store verdier i dag går tapt som konsekvens av trenging. Dette skyldes blant annet mangel på innsikt i operasjonene som er stressende og mekanisk belastende for fisken.

Innovasjonen vil føre til bedre objektiv innsikt i operasjonene og derigjennom redusere svinn. Prosjektets bedriftspartnere vil kunne selge utstyr tilpasset den totale løsningen, og dermed få tilgang til nye markeder både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet skal også legge til rette for datafangst som skal inngå i nye tjenester for datadreven velferdsdiagnostikk og beslutningsstøtte.

Samarbeidspartnere:

 • Nærøysund Aquaservice
 • Norbit
 • SHM Maritime
 • Aanderaa Data Instruments
 • Sinkaberg-Hansen
 • Kongsberg Maritime
 • Argus
 • Polyform
 • SINTEF Ocean
 • NTNU

Prosjektet finansieres av MAROFF-programmet i Norges Forskningsråd. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2020

Budsjett: 15 mill NOK
Finansieres av:
Forskningsrådet