Til hovedinnhold
Norsk English

RACE Mucus Sensor

Utvikling og validering av nye målemetoder for å kvantifisere slimlagtykkelse hos fisk.

Kontaktperson

Illustrasjon av slimsensor prosjekt
Optisk måling av slimlagstykkelse hos fisk. Illustrasjon: Mats Mulelid

Slimlaget (Mucus) er første barrieren mellom fisken og omgivelsene og en essensiell del av immunforsvaret hos fisk. Slimlaget dekker skinn, gjeller og tarmer, og skal blant annet beskytte mot patogener og sykdommer, bidra til osmoregulering og fungere som et glidemiddel som reduserer friksjonen mot vannet.

Slimlagtykkelsen og slimproduksjonen hos laks blir påvirket både av ernæring, omgivelsene og av håndtering. Giftstoffer, stressorer og patogener kan føre til en økning i slimlagstykkelse, mens håndteringsoperasjoner som mekanisk avlusning og trenging kan føre til tykkelsen avtar. Ettersom slimlaget kan henge sammen med helsen til laksen, kan slimlagtykkelsen være en viktig parameter for velferden til oppdrettslaks.

Per dags dato finnes det ingen kommersiell tilgjengelig metode for å gjøre objektive og direkte målinger av slimlagtykkelse. Tilgjengelige metoder for å kvantifisere slimproduksjon er laboratoriebaserte gjennom analyser av innsendte vevsprøver, og supplerende metoder for rask slimlagsmåling vil kunne være svært nyttig i en tidskritisk og operasjonell kontekst.

Prosjektet har som mål å utvikle nye metoder for å måle slimlagtykkelse direkte på bedøvd eller nylig avlivet laks. Særlig vil det bli gjort forsøk med en kromatisk konfokal sensor som kan gjøre optiske målinger av transparente sjikt. De utviklede målemetodene vil bli validert i fullskala feltforsøk der effekten ulike håndteringsoperasjoner, som trenging og avlusning, har på slimlagtykkelsen hos atlanterhavslaks vil bli undersøkt.

Mål

Hovedmål:
Utvikle og validere nye målemetoder for å kvantifisere slimlagstykkelse hos laks.

Delmål:

  • Validere at slimlakstykkelsen hos laks kan bli nøyaktig og objektivt målt med optiske sensorer.
  • Utvikle og implementere en prototype til et feltoppsett for målinger av slimlagstykkelse hos laks.
  • Eksperimentelt undersøke om slimlakstykkelsen hos laks varierer under stress fra ulike håndteringsoperasjoner gjennom småskala- og fullskala feltforsøk.

Hva kan gjøres annerledes?

Å måle slim over et større område av fisken vil gi bedre gjennomsnittsmåling. Dette vil betraktelig bedre målinger under forskjellige caser som for eksempel monitorering av slimtykkelse etter vaksinasjon eller avlusning. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2020 - 01.04.2024

Budsjett: 1,6 MNOK

Utforsk fagområdene