Til hovedinnhold
Norsk English

Sima

SIMA arbeidsbenk tilbyr en komplett løsning for simulering og analyse av marine operasjoner og flytesystemer. Den støtter hele prosessen fra definisjon av simuleringen og utføring til tolking og dokumentasjon av resultatene.

Kontaktperson

Definisjonen av simuleringen er strømlinjeformet gjennom et brukervennlig grafisk grensesnitt med 3D visualisering som er skreddersydd for mariningeniører. Arbeidsbenken oversetter deretter høy-nivå konseptene til en grunnleggende definisjon for underliggende numeriske motorer. Live validering av hele simuleringsoppsettet sikrer at feil i inndata tidlig blir oppdaget og at simuleringen kan bli kjørt på en god måte.

SIMA støtter utførelsen av både individuell simulering og utføringen av flere simuleringer ved bruk av arbeidsflyt. Motoren for arbeidsflyt gjør det mulig å analysere flere variasjoner av en analyse. For å forenkle et komplekst filbehandlingssystem med mange simuleringer, tar arbeidsbenken vare på alle resultatene og filene som er generert av den numeriske motoren.

Den store datamengden som vanligvis blir generert ved numeriske analyser kan bli tolket og visualisert med en postprosessor. Med et kraftig sett av matematiske og statistiske verktøy kan brukeren gjøre om de store datasettene til nøkkel-resultater. Flere plottetyper støtter den intuitive visualiseringen av resultatene.

For å kunne dokumentere analyseresultatene gjøre SIMA det mulig å autogenerere rapportene. Brukeren definerer struktur og rapportinnhold i en mal som så fylles med konkrete verdier fra analysene. I tillegg til dokumentbasert rapportering støtter også arbeidsbenken eksport av resultatdataene til mange kjente formater som f.eks Excel, CSV og HDF5.

Typiske analyser som SIMA inkluderer:

 • Løfting av skrog og moduler
 • Løfting av undervannsutstyr (brønnramme, rørledning, fleksible stigerør)
 • Floatover installation/fjerning av skrog
 • Lossing fra kai til lekter
 • Lossing (tankskip i tandem eller side ved side)
 • Offshore kran operasjoner
 • Undervannsinstallasjoner (f.eks templates)
 • Løfteoperasjoner og flytting av Jacket/dekk og floatover installasjon
 • Transport (tauing) av strekkforankret plattform og betongunderstell av f.eks slepebåt
 • Up-ending av konstruksjoner
 • Sleping

Utforsk fagområdene