Til hovedinnhold
Norsk English

OWITOOLS

Teknologiske verktøy for objektiv dokumentasjon av velferd hos laksefisk ved håndteringsoperasjoner

Kontaktperson

Nytteverdi av prosjektet

OWITOOLS skal etablere teknologiske verktøy for objektiv og teknologinøytral måling av fiskevelferd, både for overvåking av fisken gjennom produksjonen og i forbindelse med håndterings- og behandlingsoperasjoner.

Prosjektet vil spesielt bidra til å komme nærmere målet med å objektivt dokumentere fiskevelferd i rørtransportsystemer og ved ikke-medikamentell avlusing av fisk.

Hva betyr prosjektet for oppdretteren?

For oppdretterne vil nye verktøy bety at en i større grad enn i dag vil kunne ha kontroll over fiskens tilstand og velferd i merdene, samt at en vil ha bedre oversikt over hva fisken vil tåle av håndteringsoperasjoner, noe som positivt vil påvirke fiskevelferd og dødelighet. Bedre verktøy for validering av utstyr for føring/håndtering av fisk vil bli et viktig supplement for utstyrleverandørene ved utvikling/endring av for eksempel avlusingsenheter, og ikke minst et beslutningsstøtteverktøy for oppdrettere ved investeringer/valg av nytt utstyr.

Prosjektet har ambisiøse målsetninger i skjæringspunktet mellom flere fagdisipliner og vil bidra med ny kunnskap om den biologiske betydningen av tekniske målinger. Verktøyene som er inkludert i prosjektet har ulik teknologisk modenhet, og vil i varierende grad nå et kommersielt nivå i prosjektperioden. Prosjektet vil bringe kunnskapsfronten rundt PFF (presisjonsfiskeoppdrett) betydelig fremover, og verktøyene som vil bli etablert vil bidra til å realisere prinsippet om 3R i utprøving og testing av utstyr.

Hovedmål

Å utvikle teknologiske verktøy og validere biologisk betydning av tekniske målinger for å sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner av laksefisk.

Delmål

  • ​​​​ Å utvikle metodikk og teknologinøytrale verktøy for overvåking av fiskens velferd under håndteringsoperasjoner, med potensiale for anvendelse gjennom produksjonen forøvrig.
  • Å forbedre eksisterende og utvikle nye teknologiske verktøy for dokumentasjon av ulike steg ved validering av utstyr for håndtering av fisk.
  • Å studere biologisk betydning av målingene som de nye teknologiske verktøyene genererer, og evaluere om og i hvilken grad målingene er representative og robuste for å beskrive fiskens velferd og tilstand.
  • Å fokusere både på individuelle og gruppebaserte OVI-er, og bidra til å implementere og demonstrere prinsippet 3R i teknologiske verktøy for å dokumentere fiskevelferd.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Totalbudsjett:
NOK: 15 000 000,-
Finansieres av FHF