Til hovedinnhold

Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusingssystemer (KVALISYS)

Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusingssystemer (KVALISYS)

Økt resistens mot avlusingsmedikamenter har drevet fram en rekke ikke-medikamentelle behandlingssystemer som ferskvannsbehandling i brønnbåt, Thermolicer og Optilicer til varmtvannsbehandling, lusespylere som eksempelvis Skamik, Flatsetsund og Hydrolicer, samt lukkede behandlingslektere som Helixir.

Hovedmål:

Klarlegge forholdene for laks i mekaniske avlusingssystemer gjennom utvikling og anvendelse av objektiv målemetodikk, –utstyr og informasjonspresentasjon.

Arbeidet har følgende delmål:

  1. Løsning for innpakking av sensorikk i mekaniske avlusingsplattformer.
  2. Sorterte datasett fra minst 5 ulike mekaniske avlusingsplattformer.DM
  3. Generelle anbefalinger for design av fremtidige mekaniske avlusingssystem.

Les mer om prosjektet på FHF sine sider.

 

Siste Nytt
Publisert søndag 13. august 2017
Seniorforsker
944 84 152

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Finansiering:

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond med kr 3 940 000,-