Til hovedinnhold
Norsk English

Marine operasjoner for havbruk

SINTEF tilbyr løsninger for å analysere forskjellige typer marine operasjoner knyttet til havbruk. Løsningene består i hovedsak av modellforsøk og numeriske simuleringer.

Kontaktperson

Eksponerte havbruksoperasjoner vil stille nye krav til fartøy og utstyr for å sikre trygge operasjoner, god operabilitet og lønnsomhet. Interaksjonen mellom fartøy og havbruksinstallasjon vil være viktig under operasjonene. Forståelsen av krefter mellom fartøy og struktur er enda viktigere når havbruksnæringen blir mer eksponert for vind, bølger og strøm og størrelsen på skipene øker.

Servicefartøy er en sentral og mye brukt ressurs i havbruksoperasjoner. Vi jobber med å utvikle en helhetlig designmetodikk for servicefartøy som kobler fartøysdesign, dekksutrustning og operasjonell sikkerhet for eksponert havbruk.

Havbruksnæringen jobber for å utnytte mer eksponerte lokaliteter. Det er da nødvendig for å gjøre mer avanserte analyser for fôrflåter. For å effektivt kunne beregne bevegelser og fortøyningskrefter fra fôrflåter har vi i SFI Exposed utviklet et verktøy for å effektivt kunne gjøre slike analyser ved hjelp av arbeidsbenken SIMA.

Forskningsområder:

  • Fartøy-struktur interaksjon
  • Brønnbåter for oppdrett til havs
  • Servicefartøy for eksponerte havbruksoperasjoner
  • Forflåter for værharde lokaliteter

Infrastruktur og software:

Prosjekter

Utforsk fagområdene