Til hovedinnhold
Norsk English

Interaksjon mellom fiskeredskap og marine installasjoner

Fisking i områder med marine installasjoner medfører en risiko for interaksjon mellom fiskeredskap og selve installasjonen. Typiske eksempler er overtråling av rørledninger og ankerliner. SINTEF har ekspertise til å analysere slike interaksjoner, både ved bruk av simulering og modellforsøk. Slik kan vi vurdere både risiko for uønskede hendelser og eventuelle tiltak for å redusere slik risiko.

Kontaktperson

Marine installasjoner i områder med fiskeriaktiviteter risikerer å bli påført skader av fiskeredskapene. Risikoen er størst om det benyttes aktive fiskeredskaper, slik som trål. Overtråling av ankerliner for subsea installasjoner er en av de mest forekomne analysene av denne art som utføres av SINTEF.  Slike analyser kan utføres ved hjelp av simuleringer eller modellforsøk.

I SINTEFs egenutviklede simuleringsprogramvare FhSim finnes det modeller for ulike marine konstruksjoner og fiskeredskaper, slik som nettstrukturer, tau og kabler. Dette muliggjør skreddersydde analyser hvor kollisjon mellom fiskeredskap og andre marine installasjoner kan være en fare. Et typisk eksempel på en slik interaksjon er en overtråling av ankerliner hvor varp og sveip i trålen får kontakt med ankerlinen. Ankerlinens kapasitet kan svekkes ved at hovedwirene, i tillegg til selve tråldørene, dras over ankerlinen. I en slik analyse vil typisk ankerlinens geometri, strekk og dybde inngå sammen med fiskebåtens posisjon, kurs, hastighet og utstyrsrigging inngå. Modellforsøk er både en alternativ og en komplementær metode for slike analyser. SINTEF har flere laboratorier som kjører slike forsøk, både strømningstanken i Hirtshals, slepetanken i Trondheim og havbassenget i Trondheim. Her kan hastighet og konfigurasjon på både trål og konstruksjon varieres for å prøve ut hvordan detaljer kan endres for å minske risikoen for skader. Utfallet av en slik analyse kan medføre økte sikkerhetssoner rundt installasjonen og/eller forsterkede ankerliner. SINTEF er også behjelpelige med å kartlegge selve fiskeaktiviteten, samt utføre prediksjoner for fremtidig aktivitet, i slike situasjoner.

Utforsk fagområdene