Til hovedinnhold
Norsk English

Beslutningsstøtte for marine operasjoner

Beslutningsstøtte for marine operasjoner kan øke sanntids situasjonsforståelse i en operasjon. Det er et nyttig verktøy i planlegging og overvåkning av operasjonen. I tillegg er det et verktøy for å gjøre prediksjoner i nær fremtid for å kartlegge mulige farer for å redusere operasjonell risiko.

Komplekse marine operasjoner krever høy sanntids situasjonsforståelse og overvåkning for å utføre oppdraget på en sikker og energieffektiv måte, samtidig som man ønsker å maksimere værvinduet og minimere ventetiden for å utføre operasjonen. Situasjonsforståelse og systemovervåkning er også essensielt for å gjøre systemer og operasjoner mer autonome, noe som er en økende trend. For å gjennomføre oppdrag for komplekse offshore operasjoner er det ofte krav om en operasjonelle planbaserte analyser. Analysene gjøres i forkant av operasjonene hvor værdata og andre operasjonelle data har stor usikkerhet knyttet til seg, noe som ofte fører til konservative resultater. Vi kan øke systemforståelsen og gi beslutningsstøtte før operasjoner settes i gang ved å kombinere sanntids datastrømmer fra sensorer om bord i fartøyet med sanntids og predikerte værdata, avanserte modeller og algoritmer.

Beslutningsstøtte gir rom for å variere operasjonelle data i selve analysen, som for eksempel hvor mange tugger-wire man trenger i et kranløft, og hvor stramme disse bør være i en gitt situasjon. Kombinasjonen av sanntidsdata, algoritmer og modeller gir også mulighet til å overvåke umålte systemtilstander, så lenge disse er observerbare gjennom modellene. Dette kan også inngå i, eller brukes direkte, som beslutningsstøtte under selve operasjonen. I tillegg kan et slikt beslutningsstøttesystem brukes for å avdekke mulige farer i nær fremtid ved å kjøre såkalte "what-if" analyser basert på nå-tilstand og eventuelle forventede endringer i nær fremtid. Erfaringsdata fra et slikt system kan også brukes for planlegging av nye lignende operasjoner.

SINTEF har ekspertise innen beslutningsstøtte for marine operasjoner, både fra offshore operasjoner og fra fiskeri, og kan være behjelpelige både med datafangst, matematiske modeller, algoritmer, og analyser.

Prosjekter:

 

 

 

Utforsk fagområdene