Til hovedinnhold
Norsk English

HAVOPERA

HAVOPERA er en infrastruktur for digitalisering i havbruksnæringen, og er et kontroll- og operasjonsrom som gir en fleksibel og brukervennlig framvisning av forsøksdata.

Kontaktperson

HAVOPERA er blant annet et digitalt knutepunkt for SINTEF ACE maritime operasjoner og eksperimenter. Innhold som vises på skjermene er direkte overført fra sensorer, og gir et realistisk bilde av virkeligheten. Dette skal gi inspirasjon og grunnlag for ideutvikling. Målet med HAVOPERA er å etablere og demonstrere en helhetlig digital tvilling, som presenterer virkeligheten digitalt, og gir forskere unike muligheter til å oppnå sine mål i spennende prosjekter. HAVOPERA og understøttende infrastruktur, muliggjør realisering og demonstrasjon av Industri 4.0 i havbruk.

Fullskala laboratorium

SINTEF tilbyr direkte data fra SINTEF ACE sine lokaliteter (Rataren, Buholmen, Tristeinen og Korsneset) på trøndelagskysten. Vi kan blant annet vise oksygennivå, salinitet, vannstrømmer, vær og ekkoloddata, samt andre data etter behov. Dataene lagres i vårt toppsystem og kan enkelt lastes ned etter ønske.

Torra

SINTEF har på Frøya eget forskningsfartøy “Torra” med skipper. Båten er utstyrt med blant annet ROV og kran, som tilrettelegges for fjernstyring fra HAVOPERA.

Live video

Det er muligheter for å overføre direkte video fra flere av våre lokaliteter og forskjellige forsøk for tett oppfølging. Video av god kvalitet av bl.a. fisk og strukturer legger til rette for tagging, og ved det maskinlæring.

Dronefilm

Vi har sertifisert dronepilot som kan filme under eksperimenter, og på sikt vil vi kunne overføre dronefilmer direkte til HAVOPERA.

ROV fjernstyring

Vi arbeider med å gjøre marine operasjoner fjernstyrt og autonome. Vårt mål er å gjøre fjernstyrte operasjoner under og over vann på våre forsøkslokaliteter i merd med fisk.

Levendefiskrom

Forsøksrom overvåkes med blant annet direkte video, logging av oksygen og temperaturnivå m.v.. Denne overvåkningen gjør det lettere å følge med på eksperimenter, gi god fiskevelferd og utføre grunnleggende forsøk med blant annet merketeknologi og kameraovervåkning mv.

Miljøbøye

Det er utplassert miljøbøyer på flere av våre lokaliteter som overfører data direkte for vind, strøm, bølger m.v., og som fortløpende visualiseres på våre skjermer på HAVOPERA. Oppbygging av langtids dataserier fra miljømålinger, kamera, ekkolodd m.v. er viktige bidrag bl.a. for å tilrettelegge for maskinlæring.

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 

  • SINTEF Sealab, Brattørkaia 17 C, 7010 Trondheim

Postadresse
SINTEF Ocean
Postboks 4762 Torgarden
7465 Trondheim

Sentralbord: + 47 464 15 000

Epost: