Til hovedinnhold
Norsk English

SMART – Bærekraftig produksjon av næringsrike marine proteiner

Befolkningsvekst og økt behov for fôr til oppdrett vil bidra til en betydelig etterspørsel etter proteiner.

Kontaktperson

Torskehoder er godt råstoff til produksjon av proteiner av høy kvalitet, samt mineraler og fiskemel. Bilde: Jannicke Fugledal Remme.

Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris, alt innen rekkevidde for proteiner produsert fra torskehoder ved prosessen enzymatisk hydrolyse. Hodene inneholder, i tillegg til proteiner, mye bein som kan utvikles til alt fra gjødsel til høyverdige mineralprodukter.

Hovedmålet i prosjektet er å oppnå økt verdiskaping og total utnyttelse av restråstoffet torskehoder, med hovedfokus på produksjon av kvalitetsprotein. Dette skal gjennomføres ved utvikling av en hydrolyseprosess i industriell skala, bestående av en reaktor, et membranfiltreringsanlegg og tørking til proteinpulver. SINTEF har i tidligere prosjekter vært med på utviklingen av en hydrolyseprosess for torskehoder i lab- og pilotskala. Fokus i SMART-prosjektet er oppskalering til industriell skala og testing av parametere som er optimale for produksjon av høyverdige proteiner etter oppskalering.

Hydrolyse av torskehoder har i tidligere laboratorieeksperimenter vist seg å være mulig, samt gi et høykvalitets proteinpulver. Utfordringen er å utvikle en god teknologisk løsning for hele prosessen i industriell skala, slik at utbyttet blir høyt og kvaliteten blir forutsigbar. Torskefisket i nord er intensivt, med store volum over en kort periode, og teknologien som utvikles for å prosessere disse må være enkel, tilpasset torskehodene og ha høy kapasitet.

I IPN-prosjektet SMART ønsker prosjektpartnerne å bidra til økt verdiskaping og utnyttelse av torskehoder ved å utvikle en fungerende hydrolyseprosess for torskehoder i reell, industriell skala. Dette vil bestå av en reaktor hvor selve hydrolysen finner sted, etterfulgt av et membrananlegg som oppkonsentrerer de ønskede proteinene før tørking til pulver. Sammen har prosjektpartnerne lang erfaring med marint råstoff, hydrolyse, proteinproduksjon, membranfiltrering og tørking, samt kompetanse langs hele verdikjeden.

IMG_2544.jpg

Prosjektet skal utvikle en prosess for hydrolyse av hele torskehoder, som varierer stort i størrelse. Foto: Sigurd Korsnes.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Samarbeidspartnere: Fjordlaks AS, Membranteknikk AS, Seagarden AS.

Finansiering: Norges Forskningsråd, IPN.

Utforsk fagområdene